Archive

Marzec 28, 2009
Marzec 28, 2009
0 Comments

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt „Karawana ATD 2009-2010”

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt międzypokoleniowy zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych …