Archive

Listopad 22, 2009
Listopad 22, 2009
0 Comments

Seminarium: Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice – Warszawa 23-24 listopada 2009

Z okazji 60. urodzin Rady Europy oraz UE Europejskiego Roku Innowacji i Kreatywności, organizacje pozarządowe z Polski (ATD Czwarty Świat Polska), Francji (Eurocef), Niemiec (Haus …

Listopad 21, 2009
0 Comments

Ruch Tapori oddaje głos dzieciom z okazji 20-tej rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Z okazji 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka wolontariusze Ruchu Tapori starają się w różny sposób umożliwić dzieciom zabranie głosu:  Pod koniec całorocznej kampanii …