Archive

Styczeń 2, 2010
Styczeń 2, 2010
0 Comments

Inauguracja Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Oto komunikaty prasowe Ruchu ATD Czwarty Świat i EAPN dotyczące inauguracji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym: Komunikat prasowy ATD Komunikat prasowy EAPN …