Archive

Październik 30, 2012
Październik 30, 2012
0 Comments

,,Wszyscy obywatele za Europą aktywnie przeciwdziałającą ubóstwu” – raport

XII Europejski Uniwersytet Obywatelski Czwartego Świata został zorganizowany przez Międzynarodowy Ruch ATD i Komitet Ekonomiczno-Społeczny 5 marca 2012 w Brukseli. Spotkanie odbyło się w kontekście …