Archive

Kwiecień 23, 2014
Kwiecień 23, 2014
0 Comments

Spotkanie szkoleniowe wolontariuszy Bibliotek Podwórkowych

12 kwietnia 2014 odbyło się spotkanie szkoleniowe wolontariuszy zaangażowanych w projekt Biblioteki Podwórkowe. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które biorą udział w Bibliotece Podwórkowej w Ośrodku …