„Z tej iskierki zapala się ogień”: spotkanie Projektu „Nasze Głosy” 14-15 stycznia

Posted on Luty 1, 2017 by admin in Spotkania Dialogu i Solidarności

W weekend 14-15 stycznia, uczestnicy projektu „Nasze Głosy” spotkali się ponownie, żeby szukać sposobów poprawy relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji a ich klientami.W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Metodą pracy była ponownie metoda krzyżowania wiedzy, z podziałem na trzy grupy wiedzy: wiedza płynąca z doświadczenia ubóstwa (grupa „obywateli”), wiedza praktyków, którzy udzielają pomocy oraz wiedza akademicka.

Animatorzy pogrupowali rozwiązania wypracowane podczas  poprzedniego, listopadowego spotkania  w trzy duże bloki tematyczne: potrzebne zmiany w prawie, potrzebne zmiany w praktykach udzielania pomocy oraz sposoby  na poprawę przekazywania informacji. Na tym spotkaniu styczniowym skupiono się przede wszystkim na tym ostatnim aspekcie – jak informować klienta o przysługujących mu prawach, o możliwościach wsparcia obywatelskiego, o tym, z kim i na jaki temat się o nim rozmawia oraz o roli pracownika socjalnego wobec klienta.

OV

Dyskusja była niezwykle owocna i stanowiła zwieńczenie wcześniejszych debat i wniosków. Po dwóch dniach debat pełnych emocji, ale podczas których padły  również i konkretne propozycje, grupa wypracowała listę kilkudziesięciu propozycji polepszenia komunikacji z klientem: m.in. zebranie wszystkich przepisów w jednym akcie prawnym czy pomysł powołania Rzecznika Praw Klienta.  Była to też okazja do poznania perspektywy drugiej strony, pracownicy socjalni  mogli „wejść w buty” klientów i na odwrót.  Chyba dla każdego ważne były słowa wypowiedziane przez Krysię z grupy „obywateli”: „Jeśli płynie się statkiem i się wylatuje, człowiek nie wie co się dzieje. Pracownik socjalny jest jak koło ratunkowe”.

Spotkanie to było ostatnim spotkaniem II etapu, czyli opracowania propozycji pozytywnych zmian. Animatorzy pracują teraz nad raportem ze spotkania, który podsumuje propozycje, które padły podczas debaty. Kolejnym etapem projektu jest spotkanie delegacji krajowych w Mery pod Paryżem na początku marca. Polskę będzie reprezentować grupa 12 osób, w której znajdą się reprezentanci z wszystkich trzech grupy wiedzy. Na spotkaniu w Mery będą omawiane rezultaty, do jakich doszli uczestnicy w poszczególnych krajach, jak również wrażenia z procesu partycypacji.

 

OV2

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Print

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *