W Polsce

W Polsce, ruch ATD rozpoczął swoją działalność w 1998 roku w Kielcach od spotkań wolontariuszy z bezdomnymi na dworcu PKP i w noclegowni. Od tego czasu trwają regularne spotkania, a 17 października odbywają się coroczne obchody ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (www.overcomingpoverty.org).

W Warszawie ruch ATD rozpoczął działalność w 2004 r przy okazji  odbycia się 8. Europejskiego Uniwersytetu Powszechne, gdzie spotkali się ludzie najubożsi, wolontariusze i politycy z całej Europy, by wspólnie dyskutować o godności człowieka oraz o walce z nędzą i wykluczeniem społecznym. W roku 2007 zapoczątkowany został projekt skierowany do młodzieży: „Karawany przyjaźni”.
Od 2008 roku wolontariusze ruchu prowadzą regularne zajęcia dla dzieci i ich rodzin: Biblioteki podwórkowe. W roku 2010, Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, miało miejsce szereg wydarzeń (np. projekt www.pokolenie2010.pl), w których partnerami ATD byli m.in.: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Rzecznik Praw Obywatelskich oraz stowarzyszenie Monar.