Wolontariat stały

ATD Czwarty Świat leży przekonanie, że aby zlikwidować skrajną biedę potrzebne jest długotrwałe zaangażowanie kobiet i mężczyzn, którzy mogą poświęcić się temu celowi, działając u boku osób żyjących w ubóstwie. Wolontariusze ATD tworzą na świecie wspólnotę łączącą różnorodność kultur, przekonań oraz doświadczeń i gromadzącą osoby o różnym pochodzeniu społecznym i geograficznym. Tym, co ich jednoczy jest głębokie przekonanie, że razem mogą przyczynić się do budowania świata bardziej sprawiedliwego – świata uznającego i broniącego godność każdego człowieka. Wolontariusze podejmują starania, aby odpowiadać na potrzeby Ruchu na świecie. Dzielą się swoimi kompetencjami, talentami i wiedzą, będąc jednocześnie otwartymi na wiedzę i doświadczenie osób żyjących w skrajnej biedzie, chcąc uczyć się od nich, czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć. Życie w tym duchu daje możliwość tworzenia wraz z innymi stylu życia, który przeciwstawia się nierównościom.

Zabezpieczenie stalych wolontariuszy ATD – aktualizacja 2018