Ruch Tapori

Logo Tapori  web

Tapori jest międzynarodowym ruchem przyjaźni pomiędzy dziećmi, które pragną, by żaden z ich rówieśników na świecie nie cierpiał z powodu biedy i żeby wszyscy mieli jednakowe szanse. Obecnie ponad 10 000 dzieci z różnych krajów i kontynentów utrzymuje ze sobą kontakt poprzez „List Tapori”, który wydawany jest w różnych językach (po francusku, angielsku, polsku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, itd.) W każdym numerze zamieszczane są informacje o działaniach dzieci, które starają się być solidarne z innymi dziećmi, a szczególnie z tymi, które nie mają przyjaciół i są odrzucane. W Liście Tapori są też propozycje zajęć, które pomagają dzieciom rozwijać przyjaźń między sobą.

Nazwa Tapori została wybrana przez Józefa Wrzesińskiego, na znak solidarności z najbiedniejszymi dziećmi.  Podczas podróży do Indii w 1956, Józef Wrzesiński spotyka dzieci, które żyją na dworcach, na ulicach. Dzieci nazywane przez innych „Tapoori” zbierają z pociągów resztki jedzenia pozostawione przez podróżnych. Następnie dzielą się tym, co znalazły tak, żeby każde z nich miało co jeść. By oddać hołd dzieciom, które mają trudne życie, a mimo tego potrafią być solidarne, nadał nazwę „Tapori” stworzonemu przez siebie ruchowi przyjaźni między dziećmi.

 

Adres strony Tapori to: www.tapori.org