Bezpłatne porady prawne

Porady prawne to projekt trwający od 2009 r., pozwalający poznać długotrwałe problemy, z jakimi zmagają się osoby żyjące w ubóstwie. Do takich problemów należą:

  • Brak poszanowania dla praw osób ubogich ze strony administracji oraz pomocy społecznej; nieuznawanie osób ubogich jako pełnowartościowych obywateli.
  • Problemy mieszkaniowe: eksmisje z powodu zadłużeń oraz zamieszkiwania bez tytułu prawnego, brak polityki mieszkaniowej m. st. Warszawy.
  • Nieznajomość własnych praw, brak odpowiedniej informacji prawnej oraz wykorzystywanie przez urzędników nieświadomości osób ubogich.

Od stycznia 2016 nie udzielamy bezpłatnych porad prawnych do odwołania.