Skład zarządu

Agata Nankiewicz (prezes) – adwokat, absolwentka WPIA UMCS w Lublinie. Związana z ATD od 2010r., początkowo jako członek ekipy stałej obecnie jako wolontariusz. Koordynuje projekt bezpłatnych porad prawnych. Miłośniczka żeglarstwa i dalekich podróży.

Anna Owczarska-Osińska (wiceprezes) – psycholog międzykulturowy, posiada wieloletnie doświadczenie życia wraz z rodziną poza granicami kraju. Po powrocie do Polski występowała w roli mediatora między kulturami i środowiskami. Pisze o trudnościach Polaków na emigracji, współpracuje z rządowym portalem (powroty.gov.pl), oferuje wsparcie dla cudzoziemców mających trudności życia w polskiej rzeczywistości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC). Obecnie kształci się w Ośrodku Intra w psychoterapii humanistycznej skoncentrowanej na osobie. (…)

Ryszard Szarfernberg (wiceprezes) – Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004-2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014, 2017). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2009), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2008-2016). Członek rad redakcyjnych serii Biblioteka Pracownika Socjalnego (1996-2009), Współczesna Polityka Społeczna (2009-2013) oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej (od 2000 r.). Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej.

Marianna Zieleńska (członek zarządu)

Dr Karolina Sztandar-Sztanderska (członek zarządu) – socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu stowarzyszenia ATD Czwarty Świat, współpracowniczka Fundacji Panoptykon. Interesuje się codziennym funkcjonowaniem państwa, nierównościami w dostępie do usług publicznych i zagrożeniami dla demokracji związanymi ze stosowaniem nowych technologii informacyjnych. Niedawno opublikowała książkę Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, w której analizuje doświadczenia osób bezrobotnych w zetknięciu z główną instytucją publiczną, powołaną do walki z bezrobociem. W swojej pracy naukowej unika abstrakcyjnego i bezosobowego języka do opisu przemian państwa opiekuńczego. Inspirując się badaniami street-level bureaucracy oraz francuską myślą krytyczną, woli raczej opowiadać o codziennych czynnościach pracowników służb zatrudnienia i pokazywać, jak w nieprzejrzystym systemie instytucji poruszają się osoby bezrobotne.

Magdalena Bronikowska-Perka (członek zarządu)

Jan Świątek (członek zarządu)