logoATD Polska - rAzem posTawmy na goDność

Zapobieganie ubˇstwu dzieci - konkluzje Rady UE

Piątek 19 października 2012.
W załączeniu ostateczną wersję konkluzji Rady UE dot. "Zapobieganie ubˇstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci, radzenie sobie z tymi zjawiskami oraz propagowanie dobrostanu dzieci" zatwierdzoną przez Radę (EPSCO) w dniu 4 października 2012 r oraz komunikat koalicji NGO, m. in. Ruch ATD, dot. konkluzji (po angielsku).
Konkluzje Rady UE
Komunikat NGO po angielsku
Strona zrealizowana przy pomocy SPIP