Karawana 2011

Karawana 2011 to projekt ATD kierowany do młodzieży, który jest kontynuacją projektu Pokolenie 2010. W tym roku nasze działania odbywać się będą pod hasłami solidarności z osobami wykluczonymi i dotkniętymi problemem biedy oraz propagowania wolontariatu. Są to nasze wspólne sprawy i każdy może się p ...