ATD wspiera wymianę wiedzy między instytucjami, mediami i społeczeństwem. Realizuje akcje