Skrót ATD odczytuje się jako: „Agir Tous pour la Dignité” lub „All Together for Dignity”, czyli „rAzem posTawmy na goDność”. Niekiedy używa się też historycznej nazwy ATD „Czwarty Świat”. „Czwarty Świat” to określenie związane z mało znanym epizodem z czasów rewolucji francuskiej, kiedy to arystokrata Dufourny de Villiers udzielił głosu biedakom w swojej publikacji „Kroniki Stanu Czwartego”.