Międzynarodowa Delegacja Generalna reprezentuje Ruch ATD na poziomie międzynarodowym. Do zadań Delegacji należy m.in. wyznaczanie i zatwierdzanie głównych zadań i zakresu odpowiedzialności członków Ruchu, opracowywanie społecznego przesłania Ruchu, szukanie możliwości prowadzenia dialogu i budowania partnerstwa z innymi organizacjami, a także czuwanie nad tym, aby Ruch miał środki do prowadzenia swoich działań i aby jego zasoby były rozdzielane na poszczególne regiony świata w zależności od ich potrzeb.