«Młodzież wszechczasόw, dzisiejsza młodzież potrzebuje wartości bezwzględnych, jasno i precyzyjnie określonych celi, wartości, dla ktόrych warto oddać życie. Nie jest dla niej więc szansą propozycja zaangażowania się na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących i przyczynienie się do ich oswobodzenia ? » Ojciec Jόzef Wrzesinski

  • chcę czynnie wpływać na zmianę ludzkiego życia,
  • chcę uczyć się od ludzi żyjących w ubóstwie,
  • mam dobre relacje z ludźmi o różnym statusie społecznym,
  • jestem elastyczny, zdeterminowany i zdolny do własnej inicjatywy,
  • chciałbym pracować z ludźmi otwartymi i pełnymi entuzjazmu,
  • jestem gotów do ciężkiej pracy,
  • chcę poznawać świat i jego mieszkańców,
  • wierzę, że świat jest pełen możliwości dla wszystkich,
  • pieniądze nie są moja główną motywacją.

Pełnoetatowi wolontariusze ATD Czwarty Świat są ludźmi, którzy poświecają się wykorzenianiu ubóstwa. Mają różne pochodzenie i są gotowi wykorzystywać różne swoje umiejętności i doświadczenia. 

Pełnoetatowi wolontariusze są częścią międzynarodowej grupy 400 ochotników zaangażowanych w projekty pracy z bardzo biednymi rodzinami w 40 krajach na 5 kontynentach.

Kontakt : polska@atd-fourthworld.org

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *