www.atd-uk.org

Od ponad 40 lat Ruch ATD Czwarty Świat w Anglii angażuje się we współpracę z osobami i instytucjami na rzecz znalezienia rozwiązań w celu wykorzenienia ubóstwa.

Brytyjski oddział ATD działa w obrębie 3 głównych sfer, którymi są:

1) Wsparcie rodzin – rodziny wspierane są m.in. poprzez system warsztatów w trakcie których rodzice i dzieci wspólnie zachęcani są do odkrywania wiedzy o dużej wartości praktycznej.

2) Doorstep library (biblioteka progowa – odpowiednik biblioteki podwórkowej) – inna nazwa niż w Polsce wynika z tego, że w Anglii większość bibliotek odbywa się przed domami (dosłownie „w progu”), lub bezpośrednio w domach.

3) Wpływ na politykę społeczną – celem działań w tej sferze jest podniesienie społecznej świadomości na temat ubóstwa i wykluczenia; wznowienie politycznych zobowiązań aby je zwalczać; mierzenie się ze stereotypami i zbiorowym punktem widzenia na temat ubóstwa i dawanie głosu ludziom, których dotyka problem biedy i wykluczenia.

ATD w Anglii w partnerstwie z angielskim oddziałem Europejskiej Sieci Przeciwdziałającej Ubóstwu (EAPN – European Anti-Poverty Network) angażuje się w wydarzenia mające miejsce w Wielkiej Brytanii i Europie. Jednym z nich jest „Spark in the Park” (w w.t. iskra w parku), odbywający się w północnej części Londynu. Wydarzenie to skupia osoby pracujące na rzecz przestrzegania praw imigrantów, wolontariatu społecznego, międzykulturowego porozumienia, niepełnosprawności umysłowej. Jest to wydarzenie również o charakterze muzycznym.

Oprócz tych działań organizacja prowadzi spotkania młodzieży z Europy na których odbywają się dyskusje, fora oraz weekendy wyjazdowe gdzie przygotowywany jest zbiorowy odzew na wiele tematów, które ich dotyka, od zatrudnienia, edukacji, szkolenia po gospodarkę mieszkaniową, podejście społeczne do ludzi żyjących w biedzie i jakość państwowego wsparcia. Wiadomość od młodych ludzi w Europie w roku 2010 brzmiała (tekst skrócony):

„Co nas łączy to sprzeciw wobec biedy i wykluczenia, które zauważyliśmy, że nadal są obecne. Jesteśmy następnym pokoleniem i domagamy się sprawiedliwszej przyszłości…Chcemy systemu szkolnego, który bierze pod uwagę realność naszego codziennego życia. Chcemy szkoły, która pozwala na ekspresję naszego potencjału w świecie…Szukamy naszego miejsca w świecie”.

Warsztaty

Biorąc pod uwagę nacisk jaki kładzie ATD na budowanie pewności siebie i poszerzanie horyzontów oddział w Anglii oferuje warsztaty mające za zadanie dzielenie się umiejętnościami. W ostatnim roku odbył się trzeci i zarazem ostatni rozdział projektu „Even Better Together” (Lepiej razem), który inspirował do ekspresji na tematy relacji sąsiedzkich i społecznych poprzez rzeźbę, film, fotografię i dramat.

Wolontariat

Dodatkowo ciągle prowadzona jest współpraca z wolontariuszami. Jest wiele możliwości aby pomóc. Wolontariusze angażują się we wsparcia rodzin lub pomoc stałym wolontariuszom. Formy wsparcia są zróżnicowane i zależą od możliwości, umiejętności i chęci wolontariusza. Poniżej relacja jednej z wolontariuszek oddziału ATD w Anglii.

„.Mój czas z ATD był czymś więcej niż pracą. Otworzył mi oczy na to z czym zmagają się ludzie żyjący w biedzie.. Ludzie, których spotkałam byli często inspirujący, współczujący i pracowici… Każdego dnia, zespół i rodziny pracują razem i uczą się razem. To układ partnerski i ciągle czuję, że uczę się więcej od nich niż oni kiedykolwiek nauczą ode mnie”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *