z-podniesionym-czolem

Z podniesionym czołem

Czym jest Wolontariat ATD, stworzony przez Józefa Wrzesińskiego, a obecnie liczący już blisko 430 mężczyzn i kobiet różnych narodowości, pozwala zrozumieć wydana przez Bibliotekę WIĘZI, na zakończenie Europejskiego Roku Wolontariatu, książka Francine de la Gorce “Z podniesionym czołem”.
Sercem międzynarodowego ruchu ATD są stali wolontariusze, osoby różnych wyznań i o różnych przekonaniach politycznych, angażujące się bez reszty, w różnych częściach świata, u boku osób żyjących w ubóstwie i poczuwające się z nimi do wspólnoty losu, i w poczuciu społecznej solidarności pobierające w ramach Ruchu skromne wynagrodzenie.

Presse-papiers-1

Ojciec Józef Wrzesiński. Rzecznik Najbiedniejszych

Nowe wydanie  biografii Ojca Wrzesińskiego z okazji zbliżającej się 25 rocznicy śmierci Józefa Wrzesińskiego założyciela Ruchu ATD, która przypada 14 lutego 2013r.

W przedmowie prof. Elżbieta Tarkowska pisze: Wrzesińskiego uformowało dzieciństwo w biedzie; trudne doświadczenia i przeżycia sprawiły, iż jak nikt inny rozumiał ludzi zmagających się z ubóstwem, ich problemy, przeżycia, troski. (…) Z różnych stron, z różnych nurtów myśli społecznej płynie zbliżony postulat uwzględnienia wiedzy, jaką na temat swojej kondycji posiadają sami biedni i wykluczeni; postulat sformułowany przed laty przez ojca Wrzesińskiego w postaci zalecenia, by „poznać, co myślą najbiedniejsi”. Wypowiedzi te uświadamiają nam, że wstyd i poniżenie związane z biedą, bądź – ujmując rzecz od drugiej strony – kwestia szacunku i zrozumienia dla ludzi żyjących w ubóstwie i solidarności z nimi to wielki problem etyczny świata współczesnego.

Rzecznik najbiedniejszych– wersja pdf

ujrzymy-slonce-pisma-i-slowaUjrzymy słońce. Pisma i słowa

Wybór różnorodnych tekstów, artykułów, szkiców i wystąpień publicznych założyciela Ruch ATD Czwarty Świat, w których dzieli się on swoimi przemyśleniami dotyczącymi świata skrajnej nędzy i wskazuje drogę do zbudowania demokratycznego społeczeństwa opartego na prawach człowieka, w którym nie byłoby zjawiska wykluczenia.

„Nie boję się powiedzieć, że moim zdaniem, Ojciec Józef Wrzesiński wprowadził rewolucję w sposobie podejścia do tematów biedy i demokracji, tak samo jak Mikołaj Kopernik wprowadził rewolucję w sposobie postrzegania wszechświata, i tak samo, jak Maria Skłodowska-Curie wprowadziła rewolucję w świecie nauk jądrowych albo jak Janusz Korczak zasadniczo zmienił sposób, w jaki powinno się pracować z dziećmi” – mówi Pierre Klein, który przygotował książkę “Ujrzymy słońce. Pisma i słowa”.

Wydawnictwo Więź

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *