Środa 9 stycznia 2013.

W dniach 2 – 8 grudnia 2012 w Centrum Młodzieżowym Rady Europy w Budapeszcie odbyła się sesja studyjna zorganizowana przez ATD Czwarty Świat przy wsparciu Rady Europy na temat partycypacji młodych ludzi. W sesji wzięło udział wielu młodych z Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Belgii, Gruzji i Polski. Pochodzili z różnych środowisk, posiadali różne doświadczenie, mówili różnymi językami, ale spotkali się w jednym miejscu, żeby wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami, jakie stoją przed młodymi ludźmi, a szczególnie przed młodymi ze środowisk defaworyzowanych, aby aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie.

Celem sesji było napisanie rekomendacji do instytucji działających na rożnych poziomach, tj. europejskim, lokalnym na temat tego, jak tworzyć programy skierowane do młodzieży, aby wychodziły naprzeciw jej potrzebom, ale także, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby te programy były otwarte dla wszystkich, a szczególnie dla młodych ludzi doświadczających ubóstwa czy wykluczenia.

Pierwsza część programu sesji polegała na zdefiniowaniu, czym właściwie jest partycypacja i jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi, żeby aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie, bazując na własnym doświadczeniu. W dalszej części omawiano partycypację w kontekście praw człowieka, do czego posłużyła gra symulacyjna „Rada miasta”, gdzie uczestnicy mieli okazję wcielić się w różne role, bronić swoich interesów i dyskutować nad wspólnym problemem. W programie przewidziano także czas na odwiedzenie różnych organizacji młodzieżowych działających w Budapeszcie oraz poznaniu różnych form pracy z młodzieżą. W ostatniej części sesji wzięło udział dwóch ekspertów doświadczonych w pracy z młodymi ludźmi, którzy wspierali proces pisania rekomendacji.

Cała sesja została tak zorganizowana, aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć, m.in. pracowano metodą dramy, dyskutowano w małych grupach, tworzono przestrzeń do kreatywnego myślenia. Oprócz części merytorycznej był także czas na wspólną zabawę, integrację oraz zwiedzanie Budapesztu. Dla wielu młodych ludzi był to pierwszy raz, kiedy mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowej sesji, poznać ludzi z różnych krajów i różnych kultur. Mimo bariery językowej czuło się atmosferę wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Podczas tego tygodnia nawiązało się wiele przyjaźni, dla niektórych był to czas głębokiej refleksji nad zmianą w swoim życiu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *