Idea Rzecznika Praw Społecznych wypracowana przez ATD Czwarty Świat

Przedmiotem publikacji jest idea wprowadzenia w Polsce Rzecznika Praw Społecznych wypracowana wspólnie przez osoby korzystające z pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wolontariuszy oraz naukowców. Koncepcja powstała w ramach realizowanego w latach 2016-2020 projektu Nasze Głosy, którego celem była poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce. Innowacyjność tego projektu polegała na uznaniu wiedzy osób doświadczających ubóstwa za równorzędną wobec tej wypracowywanej przez badaczy oraz praktyków pomocy społecznej, a także ich niezbędnego wkładu w dyskusję na temat sposobów efektywniejszego wspierania osób w trudnej sytuacji życiowej. Publikacja
zawiera dobre praktyki włączające osoby doświadczające ubóstwa lub wykluczenia społecznego w proces tworzenia polityki społecznej oraz zachęca do podjęcia wyzwania, jakim jest lepsza ochrona praw osób w najtrudniejszej sytuacji.

Publikacja “Idea Rzecznika Praw Społecznych wypracowana przez ATD Czwarty Świat” (pobierz .pdf)

Ukryte wymiary ubóstwa

Raport przedstawia wyniki międzynarodowego badania, którego celem było pogłębienie rozumienia i bardziej precyzyjny pomiar ubóstwa uzyskane dzięki kontaktowi z osobami doświadczającymi go bezpośrednio, praktykami i przedstawicielami środowiska akademickiego.

Długoterminowym celem badania jest przyczynienie się do prowadzenia polityki na poziomie krajowym i międzynarodowym z większą empatią i wrażliwością, a tym samym do zwalczenia problemu ubóstwa.

“Ukryte wymiary ubóstwa” (pobierz)

Revue Quart Monde: Co rozbudza nasze zaangażowanie? nr 244, grudzień 2017 (kwartalnik) Tłumaczenie polskie (pobierz)

Książeczka przyjaźni Tapori Historia Olgi. Przyjaciółka Ruchu Olga razem z wolontariuszami napisała mini-książeczkę o tym, jak powstaje przyjaźń. Historia opisuje prawdziwe wydarzenia z przeszłości. Ilustracje Łukasza przybliżają bohaterów i pobudzają wyobraźnię. Historia Olgi (pobierz)

Podręcznik EAPN przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty podejścia do przeciwdziałania ubóstwu opartego na prawach człowieka EAPN-2018-Podrecznik-ubostwo-prawa-czlowieka

Global Coalition to End Child Poverty – Briefing Paper Child Sensitive Social Protection

Development Education in Theory and Practice_UNIDEV_2016

Making Human Rights Work for People living in extreme Poverty_ATD Fourth World and Franciscans International_2015

Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach 2014-2016_EAPN Polska

RAPORT_Diagnoza_potrzeb_rodzin_Praga_Południe_2017

Edukacja Antydyskryminacyjna Tu_Edukacja globalna Teraz_Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej_2017

z-podniesionym-czolem

Z podniesionym czołem

Czym jest Wolontariat ATD, stworzony przez Józefa Wrzesińskiego, a obecnie liczący już blisko 430 mężczyzn i kobiet różnych narodowości, pozwala zrozumieć wydana przez Bibliotekę WIĘZI, na zakończenie Europejskiego Roku Wolontariatu, książka Francine de la Gorce “Z podniesionym czołem”.
Sercem międzynarodowego ruchu ATD są stali wolontariusze, osoby różnych wyznań i o różnych przekonaniach politycznych, angażujące się bez reszty, w różnych częściach świata, u boku osób żyjących w ubóstwie i poczuwające się z nimi do wspólnoty losu, i w poczuciu społecznej solidarności pobierające w ramach Ruchu skromne wynagrodzenie.

Presse-papiers-1

Ojciec Józef Wrzesiński. Rzecznik Najbiedniejszych

Nowe wydanie  biografii Ojca Wrzesińskiego z okazji zbliżającej się 25 rocznicy śmierci Józefa Wrzesińskiego założyciela Ruchu ATD, która przypada 14 lutego 2013r.

W przedmowie prof. Elżbieta Tarkowska pisze: Wrzesińskiego uformowało dzieciństwo w biedzie; trudne doświadczenia i przeżycia sprawiły, iż jak nikt inny rozumiał ludzi zmagających się z ubóstwem, ich problemy, przeżycia, troski. (…) Z różnych stron, z różnych nurtów myśli społecznej płynie zbliżony postulat uwzględnienia wiedzy, jaką na temat swojej kondycji posiadają sami biedni i wykluczeni; postulat sformułowany przed laty przez ojca Wrzesińskiego w postaci zalecenia, by „poznać, co myślą najbiedniejsi”. Wypowiedzi te uświadamiają nam, że wstyd i poniżenie związane z biedą, bądź – ujmując rzecz od drugiej strony – kwestia szacunku i zrozumienia dla ludzi żyjących w ubóstwie i solidarności z nimi to wielki problem etyczny świata współczesnego.

Rzecznik najbiedniejszych– wersja pdf

ujrzymy-slonce-pisma-i-slowaUjrzymy słońce. Pisma i słowa

Wybór różnorodnych tekstów, artykułów, szkiców i wystąpień publicznych założyciela Ruch ATD Czwarty Świat, w których dzieli się on swoimi przemyśleniami dotyczącymi świata skrajnej nędzy i wskazuje drogę do zbudowania demokratycznego społeczeństwa opartego na prawach człowieka, w którym nie byłoby zjawiska wykluczenia.

„Nie boję się powiedzieć, że moim zdaniem, Ojciec Józef Wrzesiński wprowadził rewolucję w sposobie podejścia do tematów biedy i demokracji, tak samo jak Mikołaj Kopernik wprowadził rewolucję w sposobie postrzegania wszechświata, i tak samo, jak Maria Skłodowska-Curie wprowadziła rewolucję w świecie nauk jądrowych albo jak Janusz Korczak zasadniczo zmienił sposób, w jaki powinno się pracować z dziećmi” – mówi Pierre Klein, który przygotował książkę “Ujrzymy słońce. Pisma i słowa”.