17 października 1987 z inicjatywy Ruchu ATD odsłonięto płytę upamiętniającą ofiary nędzy na Placu Wolności i Praw Człowieka w Paryżu.

Od 1988, co roku 17 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W coraz liczniejszych krajach świata jest okazją do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia. W 1992 dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

Od kiedy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem został oficjalnie uznany przez ONZ, podjęto w Polsce próby obchodzenia tego dnia, ale dopiero od przełomu lat 1997/98 zostały one publicznie nagłośnione z inicjatywy rozmaitych działaczy w miastach takich jak Poznań, Kielce, Warszawa, Bydgoszcz.

dzien_walki_z_ubostwem

Liczne informacje o dniu i jego historii są dostępne na stronie: www.overcomingpoverty.org

Podsumowanie wydarzeń z 1987:

100 000 osób zebrało się w Paryżu na Placu Wolności i Praw Człowieka, tam gdzie w 1948 r. została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Byli to ludzie z rozmaitych krajów, z różnych środowisk, wszelkich wyznań. Przybyli po to, by potwierdzić swój sprzeciw wobec wielkiego ubóstwa, a także konieczność działania dla jego eliminacji. Spośród tych osób niektóre żyły w wielkim ubóstwie codziennie je znosząc, inne reprezentowały instytucje publiczne – międzynarodowe, narodowe bądź regionalne, jeszcze inne były wolontariuszami i aktywistami zaangażowanymi w rozmaitych lokalnych stowarzyszeniach społeczeństwa obywatelskiego.

Tak liczne zgromadzenie było odpowiedzią na apel założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Ojca Józefa Wrzesińskiego. Jego ideą było ustanowienie dnia dla przypomnienia, że skrajne ubóstwo jest pogwałceniem praw człowieka, i że zbyt często pozostaje poza polem widzenia społeczeństwa. 17 października 1987 jest datą odsłonięcia Płyty, poświęconej ofiarom biedy. Wyryty na niej tekst głosi, iż “Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *