Ruch ATD podejmuje działania na rzecz zmian systemowych mających na celu zmniejszenie ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W tym celu współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, jest aktywnym członkiem Polskiego Komitetu European Anty-Poverty Network (PK EAPN), PROM Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Badamy i opisujemy nędzę oraz problemy osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Wspieramy wymianę wiedzy między dziennikarzami, urzędnikami i społeczeństwem. Działamy na rzecz ratyfikacji Zrewidowanej Karty Społecznej.