• Bądźmy odważni
  Słowo skierowane do wolontariuszy Ruchu ATD Czwarty Świat, nagrane przez Ojca Józefa w szpitalu im. Focha 8 lutego 1988, w przeddzień operacji serca, na kilka dni przed śmiercią, która nastąpiła 14 lutego.
 • Co dalej?_Po 17 października 1987
  Cztery krótkie wypowiedzi Ojca Józefa Wrzesińskiego, bezpośrednio związane z wydarzeniem 17 października 1987 roku, gdzie około stu tysięcy osób zebrało się w Paryżu na placu Wolności i Praw Człowieka, tam gdzie w 1948 r. została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Daję świadectwo o Was
  Strofy wygłoszone przez Ojca Józefa Wrzesińskiego 17 października 1987 roku na Placu Trocadéro, z okazji zgromadzenia obrońców praw człowieka.
 • Gwałt zadany ubogim
  Autor staje w obliczu naszego społeczeństwa miotanego różnymi formami przemocy. Zastanawiając się nad przemocą (gwałtem) szerzącą się jako owoc nędzy, pragnie w nas obudzić „gwałt miłości”: jedyny sposób na przerwanie piekielnej spirali, jaka wczorajszych uciśnionych przemienia w tych, którzy jutro stosować będą gwałt i przemoc.
 • Krzyczące pogwałcenie praw człowieka
  Globalne spojrzenie na prawa człowieka, jakie wymusza na nas istnienie nędzy, musimy z pokorą przyznać, że w kwestii praw człowieka i demokracji nikt nie jest mistrzem: wszyscy jesteśmy dopiero nowicjuszami, którzy mają jeszcze wiele do nauczenia się i wiele do zrobienia. Wstęp do Sprawozdania merytorycznego ATD Czwarty Świat, 1984 r.
 • Najubożsi odkrywają przed nami niepodzielność Praw Człowieka
  Ojciec Józef Wrzesiński zmarł przed ukończeniem ostatecznej wersji swojego wkładu w ową fundamentalną refleksję na temat Praw Człowieka. Przed swym ostatnim wyjazdem do szpitala, wyznaczył strukturę i części składowe swego zamysłu, wskazał miejsca wymagające pogłębienia. Ostatniej korekty dokonali wolontariusze respektując jego skrupulatność w doborze słów i subtelność jego myśli.
 • Niesiemy wyzwolenie
  Jeśli nie uda się nam nawiązać z osobami najuboższymi relacji przyjaźni, a więc zbudować z nimi wspólnoty, ciągle będziemy sobie zadawali pytanie, czy aby nasze wysiłki nie są kompletnie chybione.
 • Potrójny sprzeciw
  Podwaliną Ruchu ATD Czwarty Świat jest potrójny sprzeciw, ten sam, który wyraża w swoim milczącym buncie najuboższa warstwa społeczna, czyli: sprzeciw wobec nieuchronności ubóstwa, sprzeciw wobec winy, ciążącej na tych, którzy cierpią ubóstwo, sprzeciw wobec marnotrawstwa duchowego i potencjału ludzkiego, spowodowanego faktem, że społeczeństwo może tak łatwo obyć się bez doświadczenia tych, którzy żyją w ubóstwie.
 • Raport jest narzędziem
  Dzięki pisaniu możemy odkryć to, że źle zrozumieliśmy, zinterpretowaliśmy, uchwyciliśmy to, co zostało powiedziane. Wydawało nam się, że usłyszeliśmy jedną rzecz, a zastanawiając się nad tym, co zanotowaliśmy, stwierdzamy, że to nie było to, o czym myśleliśmy.
 • Wiedza prowadząca do działania
  Przemówienie wygłoszone przez ojca Józefa Wrzesińskiego, założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, 3 grudnia 1980 r.w siedzibie UNESCO w Paryżu z okazji otwarcia obrad Stałego Komitetu ds. Badań Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *