Podstawowe informacje

Cenimy sobie Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowym. W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, które zbieramy za pomocą za pomocą drogi elektronicznej, środków telekomunikacyjnych lub listownie. Wyjaśniamy, jakiego rodzaju informacje zbieramy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak je chronimy i jak długo przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem, jednocześnie zachowując poszanowanie dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Administratorem Twoich danych jest stowarzyszenie ATD Czwarty Świat (dalej: ATD, Stowarzyszenie, my) z siedzibą w Warszawie, 04-073, przy ul. Grenadierów 34 lok. U-1. Aby się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: polska@atd-fourthworld.org.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy na bezpiecznej, szyfrowanej chmurze Tresorit i na zabezpieczonym komputerze biurowym trzymanym w pomieszczeniu zamykanym na klucz z ograniczonym dostępem, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych: poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe osób, które nas wspierają darowiznami i przekazują 1% podatku powierzamy do przetwarzania podmiotowi odpowiedzialnemu za obsługę księgową Stowarzyszenia.

Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku komunikacji za pomocą poczty tradycyjnej dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym, w szczególności Poczcie Polskiej. Wybieramy firmy, które są wpisane do rejestru UKE jako operatorzy pocztowi i przetwarzają dane w związku ze świadczeniem usług pocztowych.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Jednym z naszych priorytetów związanych z polityką prywatności jest umożliwienie łatwego skorzystania z praw wynikających z RODO. Poniżej wymieniono prawa osób, których dane przetwarzamy. Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, należy skontaktować się z nami mailowo pod adresem polska@atd-fourthworld.org.

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom przekazującym 1% podatku lub wspierającym nas darowiznami lub wysyłki Newslettera), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając w mailu, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.

Umowy zawarte ze Stowarzyszeniem (np. umowy darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie.

Kiedy dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona zostać w każdej chwili wycofana.

W przypadkach, gdy dane przetwarzamy na podstawie umowy lub zgody, osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Masz prawo do bycia zapomnianym, jeżeli zatrzymywanie Twoich danych narusza przepisy RODO, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych, chcemy mieć pewność, że Twoje dane nie zostaną udostępnione osobom nieuprawnionym. W związku z tym, jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o przeniesienie danych, to rzeczywiście Ty, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, napisz do nas. Zapewniamy cię, że dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić sytuację jak najszybciej. Masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane użytkowniczek i użytkowników strony internetowej www.atd.org.pl

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności.. Korzystamy z narzędzia do analizowania i zbierania statystyk WP Statistics, które gromadzi informacje na temat odwiedzin strony, czasu spędzonego na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Narzędzie to nie zbiera i nie przechowuje adresów IP użytkowników.

Na naszej stronie możesz znaleźć linki do innych stron internetowych, które nie są prowadzone przez nas. Jeśli klikniesz w link do takiej strony, zostaniesz do niej przekierowany. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszane tam treści treści i polityki prywatności.

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera ATD Czwarty Świat

Przetwarzamy następujące dane subskrybentek i subskrybentów newslettera Stowarzyszeni: imię, nazwisko oraz adresy e-mail w celu wysyłania informacji o naszej działalności. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane były przez nas wykorzystywane w celu wysyłki Newslettera, możesz wysłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: polska@atd-fourthworld.org lub kliknąć w link rezygnacji w stopce mailingu. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w szczególności do chwili zgłoszenia ew. sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a później przez okres przedawnienia ew. roszczeń.

Dane osób wspierających nas darowiznami

Możesz nas wesprzeć, przekazując darowiznę za pomocą przelewu na rachunek bankowy lub za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU. Przetwarzamy następujące dane osobowe darczyńców przekazane nam przez bank: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

Adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny wykorzystujemy także w celu wysłania podziękowań za wsparcie, co robimy na podstawie naszego prawnie uzasadnione interesu. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, możesz wyrazić swój sprzeciw w tytule przelewu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres polska@atd-fourthworld.org. Możesz napisać np. „Nie wysyłajcie mi pocztą podziękowań za wsparcie”.

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy darowiznę.

Kiedy decydujesz się skorzystać z systemu płatności PayU, przekazujesz swoje dane także do firmy PayU, która również staje się administratorem Twoich danych. Zachęcamy do sprawdzenia ich zasad prywatności.

Dane osób przekazujących 1% podatku

Urząd skarbowy przekazuje nam dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Są to: imię i nazwisko, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, możesz wysłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: polska@atd-fourthworld.org i nie zgadzaj się na przekazywanie nam swoich danych przy okazji kolejnego rozliczenia podatku. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w szczególności do chwili zgłoszenia ew. sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a później przez okres przedawnienia ew. roszczeń.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem danych o charakterze wrażliwym, które usuwamy lub anonimizujemy jak tylko przestają być niezbędne dla celów wynikających z treści korespondencji.

Kiedy do nas piszesz lub dzwonisz, staraj się nie podawać zbędnych danych ani danych wrażliwych (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane seksualności lub orientacji seksualnej), o ile nie jest to niezbędne dla celów korespondencji. Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, którą zajmuje się ATD, ale bez ujawniania danych osobowych.

Dane osób komunikujących się ze Stowarzyszeniem przez portale społecznościowe

Prowadzimy Fanpage i korzystamy z następujących portali społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube. Portale społecznościowe są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy za ich pośrednictwem wchodzisz w interakcję z nami (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), ATD również staje się administratorem Twoich danych osobowych. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, zarządzania relacjami, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych, miej jednak na uwadze, że do informacji o Tobie ma również dostęp odpowiednio Facebook, Instagram, Youtube lub Twitter jako administratorzy portali.

Jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych administratorom portali, zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe, np. telefonicznie lub mailowo.

Dane osób, których wizerunek publikujemy

Zdjęcia i filmiki, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej lub na profilach społecznościowych, publikujemy zgodnie z prawem autorskim na podstawie zgód osób, których wizerunek został uwieczniony lub ich opiekunów prawnych w przypadku osób małoletnich. Wyjątek stanowią przypadki wymienione w art. 81 ust. 1 Pr. Aut. Zgoda jest jednocześnie podstawą prawną przetwarzania tych danych w świetle RODO. Dane przetwarzamy w celach promocyjnych. Zgodę na wykorzystanie wizerunku w każdym momencie można wycofać.

Czasem dzielimy się zdjęciami z wydarzeń w zamkniętych grupach w celu udostępnienia fotografii uczestnikom wydarzeń, podtrzymania relacji i animowaniu grupy. Robimy to na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przed zrobieniem zdjęć informujemy uczestników wydarzeń o tym, co będzie się działo z ich wizerunkiem i dajemy możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Nawet, jeśli tego nie zrobiłaś/eś, możesz to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: polska@atd-fourthworld.

W przypadku korzystania z profili społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, one też stają się administratorami Twoich danych i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów.

Zarówno w przypadku publikacji wizerunku jak i dzielenia się zdjęciami i filmikami w zamkniętych grupach za pośrednictwem portali społecznościowych, możesz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Napisz do nas, a w miarę możliwości podejmiemy działania w celu poinformowania o tym innych administratorów przetwarzających Twoje dane, prosząc o usunięcie wszystkich łączy (linków) do tych danych oraz ich kopii.

Dane osób, które chcą wziąć udział w rekrutacji do wolontariatu albo do pracy

Dane osobowe osób, które chcą wziąć udział w rekrutacji do wolontariatu to imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści CV, listu motywacyjnego lub komunikacji. Dane te przetwarzamy w celu nawiązania współpracy. Podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. Art. 221 § 1.). Dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji lub, w przypadku uzyskania zgody kandydata, tak długo, jak planowane będą przyszłe rekrutacje, lub do chwili zgłoszenia ew. sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli odpowiadasz na ogłoszenie o pracę albo wolontariat i chcesz, by Twoja kandydatura była brana pod uwagę również w przyszłych rekrutacjach, dopisz w stopce CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń

Część wydarzeń organizowanych przez ATD ma charakter otwarty i nie wymaga rejestracji. Czasem z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności lub prowadzimy wcześniejsze zapisy. Wtedy prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska bądź pseudonimu oraz danych kontaktowych, w szczególności adresu email, chyba że charakter wydarzenia wymaga podania innych danych. Twoje dane celem obsługi wydarzenia i przekazywania związanych z nim informacji, a w przypadku wydarzeń finansowanych również w celu wypełnienia warunków umowy z grantodawcą. Dane te przekazujesz dobrowolnie, ale w niektórych przypadkach jest to niezbędne do realizacji umowy.

Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób, które wzięły udział w wydarzeniu, na które były zapisy, przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: polska@atd-fourthworld.org. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

Przy okazji niektórych wydarzeń dodatkowo pytamy o zgodę na przekazywanie informacji na temat innych naszych inicjatyw. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy przechowywać jej dane do końca działalności Stowarzyszenia.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszej strony internetowej: www.atd.org.pl

Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej, z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski dla Facebooka i Instagramu do promowania (np. “lubię to”) lub udostępniania treści w serwisach społecznościowych. Przyciski te działają z wykorzystaniem fragmentów kodu pochodzącego z Facebooka i samego Instagramu, który umieszcza ciasteczka. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać pewne informacje, dzięki czemu może się np. wyświetlić spersonalizowana reklama. Radzimy zapoznać się z polityka prywatności tych serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się, jak przetwarzają Twoje dane za pomocą tych plików cookies. Dane, które są pobierane, są możliwie jak najbardziej anonimowe.

Masz możliwość korzystania ze stron bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.