http://www.atd-fourthworld.org/ – strona Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat

http://www.joseph-wresinski.org/article121,121.html – strona poświęcona Ojcu Józefowi Wrzesińskiemu

http://www.eapn.org.pl/ – Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwa

www.hausneudorf.de – Jest to stowarzyszenie założone przez krąg przyjaciół zarówno z Europy Zachodniej jak i wschodniej.

 www.atd-uk.org Od ponad 40 lat Ruch ATD Czwarty Świat w Anglii angażuje się we współpracę z osobami i instytucjami na rzecz znalezienia rozwiązań w celu wykorzenienia ubóstwa.

Brytyjski oddział ATD działa w obrębie 3 głównych sfer, którymi są:

1) Wsparcie rodzin – rodziny wspierane są m.in. poprzez system warsztatów w trakcie których rodzice i dzieci wspólnie zachęcani są do odkrywania wiedzy o dużej wartości praktycznej.

2) Doorstep library (biblioteka progowa – odpowiednik biblioteki podwórkowej) – inna nazwa niż w Polsce wynika z tego, że w Anglii większość bibliotek odbywa się przed domami (dosłownie „w progu”), lub bezpośrednio w domach.

3) Wpływ na politykę społeczną – celem działań w tej sferze jest podniesienie społecznej świadomości na temat ubóstwa i wykluczenia; wznowienie politycznych zobowiązań aby je zwalczać; mierzenie się ze stereotypami i zbiorowym punktem widzenia na temat ubóstwa i dawanie głosu ludziom, których dotyka problem biedy i wykluczenia.

6) www.socialwatch.org