Działanie i myśl Józefa Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?

Warsztaty “Wrzesiński” to cykl spotkań, na których staramy się rozmawiać o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem zawartymi w tekstach założyciela Ruchu ATD – ojca Józefa Wrzesińskiego. Spotkania odbywają się regularnie co 2 miesiące już od 2008. Prowadzone są we współpracy z Redakcją “Więzi”, która zawsze gości uczestników spotkań.

Rozmowy często poświęcone są aktualnym wydarzeniom, planowanym zmianom w polityce społecznej i rozumieniu sytuacji osób najuboższych. Dla wielu osób udział w warsztatach jest pierwszą okazją do poznania myśli Józefa Wrzesińskiego i metod pracy Ruchu ATD. Dla wolontariuszy jest szansą na współpracę i wymianę wiedzy z ekspertami zajmującymi się zawodowo kwestiami dotykającymi osób ubogich.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *