Działanie i myśl Józefa Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?

Warsztaty “Wrzesiński” to cykl spotkań, na których razem z gronem naukowców, specjalistów z zakresu pomocy społecznej i osób z doświadczeniem ubóstwa dyskutujemy o przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.. Spotkania odbywają się od 2008 roku. Prowadzone są we współpracy z Redakcją “Więzi”, która gości uczestników podczas spotkań stacjonarnych.

Rozmowy często poświęcone są aktualnym wydarzeniom, planowanym zmianom w polityce społecznej i rozumieniu sytuacji osób najuboższych. Celem spotkań jest budowanie wspólnej wiedzy na omawiane tematy. Kontynuujemy ideę założyciela Ruchu ATD Czwarty Świat o. Józefa Wrzesińskiego, aby uczynić osoby żyjące w ubóstwie równymi partnerami w dyskusji i szukaniu rozwiązań dla nich.

Dla wielu osób udział w warsztatach jest pierwszą okazją do poznania myśli Józefa Wrzesińskiego i metod pracy Ruchu ATD. Dla wolontariuszy jest szansą na współpracę i wymianę wiedzy z ekspertami zajmującymi się zawodowo kwestiami dotyczącymi osób ubogich.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *