Rozwój działalności ruchu ATD w Polsce zależy w dużej mierze od indywidualnego wsparcia finansowego i rzeczowego ze strony naszych darczyńców. Staramy się zdobywać dofinansowanie na realizację naszych projektów od podmiotów instytucjonalnych, ale to nie zawsze się udaje i często nie wystarcza. Wsparcie ze strony darczyńców w postaci finansowej i materialnej jest niezwykle istotne, bo zapewnia ciągłość prowadzonych działań oraz pozwala wspierać i towarzyszyć  osobom żyjącym w trudnych warunkach.

Wszystkie osoby, które zechcą wesprzeć nasz Ruch mogą zrobić darowiznę na nasze konto:

ATD Czwarty Świat

Ul. Grenadierów 34 lok u1

04-073 Warszawa

Konto : Bank Millenium 38 1160 2202 0000 0000 7346 9569

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Darowizna na rzecz działalności statutowej

Wszystkie osoby, które chciałyby nas wesprzeć materialnie prosimy o kontakt telefoniczny: 505 222 609 lub mailowy: polska@atd-fourthworld.org

 

Twoje dane przetwarza stowarzyszenie ATD Czwarty Świat (ul. Grenadierów 34 u1 , 04-073 Warszawa). Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować przez pocztę elektroniczną: polska@atd-fourthworld.org. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy darowizny – jest to niezbędne do jej wykonania oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). Podane dane służą nam również – na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: polska@atd-fourthworld.org. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne do realizacji celów, a potem przez okres przedawnienia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *