Tereliza Braun

Tereliza Braun (1932-2023)

Nasza przyjaciółka Tereliza (właśc. Teresa Elżbieta Braun) zmarła 20 kwietnia 2023 r. Aby uśmierzyć nasz żal, chcielibyśmy przypomnieć długą podróż, jaką odbyła z wieloma innymi członkami ATD Czwarty Świat. Początki Początki Terelizy w ATD były ...

1

Europejska Kampania Młodzieżowa ATD Czwarty Świat

2022 został ustanowiony przez Parlament Europejski Rokiem Młodzieży. W ten sposób chciano zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką odgrywa młodzież w budowaniu lepszej przyszłości, a także pomóc młodym ludziom stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami ...

Tereliza Braun

Wspomnienie o Terelizie

Ruch ATD jest możliwy dzięki wielkim kobietom. Geneviève de Gaulle we Francji, Alwine de Vos w Holandii, Tereliza Braun w Polsce…. Myślę, że w Polsce ATD zaczęło się, bo Tereliza uwierzyła. Często opowiadała, że na początku była sceptyczna co do idei O ...

plakat-

Młodzież dla Europy, która nie zostawia nikogo na uboczu

W ramach działań młodzieżowych w ATD Czwarty Świat staramy się zgromadzić w jednym projekcie młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, mających różne doświadczenia. Zachęcamy do dialogu i wyrażania siebie. Wspólnie z młodymi organizujemy warsztaty, s ...