1

Europejska Kampania Młodzieżowa ATD Czwarty Świat

2022 został ustanowiony przez Parlament Europejski Rokiem Młodzieży. W ten sposób chciano zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką odgrywa młodzież w budowaniu lepszej przyszłości, a także pomóc młodym ludziom stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami ...

Tereliza Braun

Wspomnienie o Terelizie

Ruch ATD jest możliwy dzięki wielkim kobietom. Geneviève de Gaulle we Francji, Alwine de Vos w Holandii, Tereliza Braun w Polsce…. Myślę, że w Polsce ATD zaczęło się, bo Tereliza uwierzyła. Często opowiadała, że na początku była sceptyczna co do idei O ...

plakat-

Młodzież dla Europy, która nie zostawia nikogo na uboczu

W ramach działań młodzieżowych w ATD Czwarty Świat staramy się zgromadzić w jednym projekcie młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, mających różne doświadczenia. Zachęcamy do dialogu i wyrażania siebie. Wspólnie z młodymi organizujemy warsztaty, s ...

Pełnia praw dla wszystkich ludzi

Ostatecznym celem praw człowieka jest ochrona ludzkiej godności. Realizacja tychże praw pozwala ludzkości żyć w wolności, sprawiedliwości i pokoju. Tylko całościowe spojrzenie na prawa człowieka jest gwarantem  godności. To dlatego trzeba bronić ...

photo_jw.preview

Józef Wrzesiński – inspiracja 17 października

Józef Wrzesiński urodził się w ubogiej dzielnicy Angers we Francji, w rodzinie imigrantów. Wychowywał się w rodzinie, która cierpiała z powodu chronicznego ubóstwa i wykluczenia społecznego. W 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie i służył w parafiach p ...

resize_534x462_oiseau

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2021

Temat: „Wspólne budowanie przyszłości: Położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”.  Pandemia COVID-19, która opanowała świat, w ciągu ostatniego roku przyczyniła się do ponad 3,7 miliona zgonów a postęp w walce z ubó ...