Projekt stworzony z myślą o młodych ludziach, szczególnie tych, którzy są niewidoczni dla reszty społeczeństwa, pozostają w izolacji i osamotnieniu. Chcemy szczególnie dotrzeć i dać szansę wypowiedzenia się tym, którzy nigdy takiej możliwości nie mieli z powodu biedy, wykluczenia społecznego czy innych trudności w życiu. Naszym wyzwaniem jest zgromadzenie razem w jednym projekcie, młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, z różnymi doświadczeniami. Uczymy się od siebie nawzajem, aby wspólnie budować świat, w którym każdy ma swoje miejsce. Zachęcamy do dialogu i wyrażania siebie. Wspólnie z młodymi organizujemy warsztaty, spotkania integracyjne, debaty i seminaria.