Logo Tapori web

Tapori jest międzynarodowym ruchem przyjaźni pomiędzy dziećmi, które pragną, by żaden z ich rówieśników na świecie nie cierpiał z powodu biedy i żeby wszyscy mieli jednakowe szanse. Obecnie ponad 10.000 dzieci z różnych krajów i kontynentów utrzymuje ze sobą kontakt poprzez „List Tapori”, który wydawany jest w różnych językach (po francusku, angielsku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, itd.). W każdym numerze zamieszczane są informacje o działaniach dzieci, które starają się być solidarne z innymi dziećmi, a szczególnie z tymi, które nie mają przyjaciół i są odrzucane. W Liście Tapori są też propozycje zajęć, które pomagają dzieciom rozwijać przyjaźń między sobą.

W Polsce od 2006 do 2017 r. stali wolontariusze ATD koordynowali kampanie Tapori. Kampania Tapori to wymiana korespondencji, warsztaty i spotkania wokół wybranego Listu Tapori. Na stronie internetowej http://pl.tapori.org/ można znaleźć informacje o najważniejszych wydarzeniach z lat 2014 – 2017, listy, prace i wypowiedzi dzieci z tego okresu oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Obecnie nie są prowadzone ani planowane ogólnopolskie kampanie, ale nie oznacza to końca Tapori! Na świecie wciąż rozsyłane są nowe numery „Listu Tapori”. Nadal jest możliwość otrzymywania korespondencji w języku angielskim lub francuskim – wystarczy napisać maila na adres: tapori@tapori.org Każdy może przyłączyć się do wymiany myśli i doświadczeń albo korzystać z już zgromadzonych materiałów, by z rodziną, kolegami czy wychowawcami wspólnie czytać, omawiać ważne zagadnienia, tworzyć prace plastyczne. Przede wszystkim jednak każdy może budować przyjaźnie, nie patrząc na różnice w pochodzeniu czy doświadczeniach. To właśnie jest Tapori! Wychodzenie innym naprzeciw, budowanie przyjaźni i jednoczenie się wokół wspólnego marzenia o sprawiedliwym świecie bez ubóstwa, w którym nikt nie zostaje sam.

Nazwa Tapori została wybrana przez Józefa Wrzesińskiego na znak solidarności z najbiedniejszymi dziećmi.  Podczas podróży do Indii w 1956 r. Józef Wrzesiński spotkał dzieci, które żyły na dworcach, na ulicach. Dzieci nazywane przez innych „Tapoori” zbierały z pociągów resztki jedzenia pozostawione przez podróżnych. Następnie dzieliły się tym, co znalazły tak, żeby każde z nich miało co jeść. By oddać hołd dzieciom, które mają trudne życie, a mimo tego potrafią być solidarne, nadał nazwę „Tapori” stworzonemu przez siebie ruchowi przyjaźni między dziećmi.

Adres strony Tapori to: www.tapori.org

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *