ATD Czwarty Świat to międzynarodowy ruch, zrzeszający ludzi różnych środowisk, narodowości i przekonań, którzy wspólnie walczą z nędzą i wykluczeniem społecznym. Założycielem organizacji był mieszkający we Francji ksiądz polskiego pochodzenia – Józef Wrzesiński (1917 – 1988), który doświadczywszy w dzieciństwie cierpienia i poniżenia z powodu biedy, postanowił zamieszkać i pracować wśród bezdomnych rodzin w podparyskim obozie Noisy-le-Grand.

Dziś ruch działa w 30 krajach na całym świecie, a w dowód uznania dla jego kompetencji, przynano mu status konsultacyjny przy UNICEF, UNESCO, ONZ i Radzie Europy. W Polsce ATD działa od 1998 roku, kiedy to wolontariusze zaczęli spotykać się z bezdomnymi na kieleckim dworcu PKP. Dziś, nasza dojrzała już, organizacja współpracuje m.in. z MpiPS, RPD, RPO, jednostkami asministracji terenowej, a także partnerskimi organizacjami pozarządowymi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *