Spotkanie Warsztatów “Wrzesiński”: Prawa człowieka skrajnie ubogiego – relacja

Posted on 22 stycznia, 2018 by admin in Uncategorized, Warsztaty "Wrzesiński"

Temat kolejnych warsztatów Wrzesińskiego brzmiał „Prawa człowieka skrajnie ubogiego”. Uczestnicy warsztatów przy omawianiu wybranego tematu odwoływują się do słów ojca Wrzesińskiego. Podczas tego spotkania omawiano prawa ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie na podstawie tekstów ojca Józefa zawartych w dwóch książkach: Alwine de Vos van Steenwijk „O. Józef Wrzesiński. ATD Czwarty Świat”, będącej biografią założyciela Ruchu ATD oraz „Ujrzyjmy słońce. Pisma i słowa” zawierającą pisma ojca Wrzesińskiego. „Byłem raczej gwałtownym młodym człowiekiem, a teraz jestem człowiekiem pojednania. Nie miałem wyboru. Najbiedniejsi są przesyceni gwałtem, marzą o pokoju. Wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, że jedyną ich bronią jest cierpienie”. Ten tekst pochodził ze wspomnianej biografii i był pierwszym z kilku cytatów zaprezentowanych na warsztatach. Opisuje doświadczenia młodego Józefa Wrzesińskiego, ale również mogłoby ukazywać odczucia innych osób w podobnej sytuacji. Mimo upływu czasu, kiedy już został księdzem i założył Ruch ATD mierzył się z tym, co w latach młodości: z niezmienną biedą towarzyszącą ludzkości. Była to nędza innych osób, z którymi się spotykał, rozmawiał i ich słuchał. Do tego odnosi się kolejny cytat: „Istotnie, Ojciec Józef wprowadza ze sobą wszędzie mężczyzn, kobiety i dzieci, ludzi pogardzanych z powodu nędzy. Nie chce, by zaistniała jakakolwiek wątpliwość, co do tego kim są ci, których reprezentuje. Wtedy to wolontariusze i przyjaciele przygotowują spotkanie oficjalne, on sam dba o to, by najubożsi byli obecni osobiście lub przez udział w opracowywaniu dokumentów”. W ten sposób ojciec Wrzesiński dopuszczał do głosu osoby, którym zawsze odmawiano do niego prawa lub oni sami o niego nie prosili.

WP_20171206_17_31_08_Pro

Prócz cytowania tekstów ojca Józefa, osoby biorące w grudniowym warsztacie dzieliły się swoimi doświadczeniem i także spostrzeżeniami z życia codziennego w ramach tematu ostatnich warsztatów. Była dyskusja o tym, jaką formę ma przybrać pomoc osobą ubogim, jak pojmuje się ich prawa. Z tej całej dyskusji wyłania się obraz niewystarczającej pomocy ludziom skrajnie ubogim, a w walce o poszanowanie ich praw jest jeszcze dużo do zrobienia. Ojciec Józef pisał też tak: „Nędza jest krzyczącą niesprawiedliwością i pogwałceniem praw ludzkich, ponieważ dotyka ona człowieka naruszając nie jedno z wielu, ale całość jego praw. Dla kogoś, kto jest analfabetą, kto nie ma wykształcenia, a ponadto pozbawiony jest dostępu do informacji, do środków przekazu i oparcia w organizacjach wspólnotowych i samorządowych, wolność polityczna we współczesnym świecie pozostaje martwą literą. Tak samo jak martwą literą pozostaje wolność polityczna dla człowieka cierpiącego głód lub przytłoczonego nędzą i zadanego całkowicie na pomoc społeczną.”

WP_20171206_17_51_20_Pro

Warsztaty Wrzesińskiego na temat „Prawa człowieka skrajnie ubogiego” będą miały swoją kontynuację na kolejnym spotkaniu w dniu 12 lutego, na którym dr Adam Ploszka przybliży nam współczesną perspektywę praw ludzi żyjących w ubóstwie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.