Hasło przewodnie 17 X – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

W 2020 r. rośnie zbiorowa świadomość: dzielimy Ziemię i wszyscy musimy odpowiedzieć na pytanie o wpływ naszych działań na środowisko. Jesteśmy również odpowiedzialni za to, aby każda osoba mogła żyć w godności i w pełni uczestniczyć w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata. Dlatego też 17 października jest dla nas okazją do podkreślenia znaczenia:

Razem na rzecz sprawiedliwości społecznej i środowiskowej dla wszystkich

Ludzie żyjący w ubóstwie są wykorzystywani od pokoleń. Kiedy ich praca przestaje być dłużej użyteczna, zostają wyrzucani i zapomniani. W ten sam sposób nasze zasoby naturalne są rabowane i zanieczyszczane, a nikt nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich odnowę. Sposób, w jaki nasze społeczeństwa traktują ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, jest jeszcze bardziej szkodliwy niż sposób, w jaki traktowana jest natura. W istocie nikt nie może winić przyrody za jej degradację, podczas gdy zbyt często osoby żyjące w ubóstwie są oskarżane o to, że są odpowiedzialne za swoją sytuację.

17 października jest wezwaniem do działania i transformacji naszych społeczeństw z osobami najbiedniejszymi, zaczynając od ich wkładu. Obecnie konieczne jest uwzględnienie wszystkich powiązań między sprawiedliwością społeczną, gospodarczą i środowiskową, aby ta zmiana nastąpiła.

“Nie ma sprawiedliwości ekologicznej i społecznej bez włączającego dialogu”. Crispin N, z Demokratycznej Republiki Konga,

“Kluczowym jest, by dzień 17 października wzmocnił świadomość globalną: musimy podjąć zdecydowane działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego przy jednoczesnym poszanowaniu praw wszystkich, a przede wszystkim osób najbardziej wykluczonych, które są pierwszymi ofiarami degradacji środowiska”. Hugues C, Francja.

 

17X-2020-Poster(PL)-internet-page-001

Pobierz poster 17 Października 2020 r.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.