27 listopada zapraszamy na konferencję online poświęconą tematyce funkcjonowania pomocy społecznej, dostępu osób żyjących w ubóstwie do podstawowych praw i propozycji powołania Rzecznika Praw Społecznych.

Na wydarzeniu zostanie poruszona kwestia wyzwań związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej, stojących zarówno przed pracownikami socjalnymi, jak i osobami z niej korzystającymi. Będzie przedstawiona propozycja reformy polityki społecznej polegająca na powołaniu urzędu Rzecznika Praw Społecznych, wypracowana partycypacyjnie przy współpracy naukowców, pracowników pomocy społecznej, wolontariuszy i osób z doświadczeniem ubóstwa. Pomysł narodził się podczas działania „Nasze Głosy” zrealizowanego przez ATD Czwarty Świat. Uczestnicy działania w sposób partycypacyjny dokonali analizy funkcjonowania pomocy społecznej w oparciu na własne doświadczenia i wiedzę naukową oraz wspólnie wypracowali rekomendacje, jak polepszyć system pomocy społecznej.

Podczas konferencji będzie można posłuchać wystąpień uczestników działania, obejrzeć krótkometrażowy film dokumentalny „Nasze Głosy”, zapoznać się z opiniami ekspertów na poruszane podczas konferencji tematy i wziąć udział w dyskusji.

Do uczestników zostanie rozesłana publikacja zawierająca efekty czterech lat pracy w ramach działania “Nasze Głosy”. Zawiera ona szereg tekstów wypracowanych w ramach projektu, takich jak dokument opisujący koncepcję Rzecznika, raport z badań opinii publicznej na temat Rzecznika, projekt ustawy o rzecznictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

PROGRAM

Część pierwsza 10:00 – 11:20

Prezentacja projektu Nasze Głosy i idei Rzecznika Praw Społecznych

10:00 – 10:05
otwarcie, powitanie gości: Ryszard SzarfenbergKrystyna Pałyga, uczestnicy projektu, członkowie stowarzyszenia ATD.

10:05 – 10:20
Projekcja filmu o Naszych Głosach

10:20 – 10:40
Prezentacja projektu Nasze Głosy przez uczestników: sposób działania i diagnoza potrzeb, propozycja zmian w polityce społecznej: Marta Tymoszczuk, Barbara Laudy, Tomasz Kaźmierczak. Pytania – odpowiedzi.

10:40 – 10:55
Prezentacja raportu z badań ankietowych na temat powołania instytucji Rzecznika Praw Społecznych: Marianna Zieleńska, prezeska Stowarzyszenia, uczestniczka projektu. Pytania – odpowiedzi.

10:55 – 11:05
Polemika z krytykami instytucji Rzecznika Praw Społecznych: Zbigniew Wąsik, Paweł Ilecki, uczestnicy projektu.

11:05 – 11:20
Przedstawienie Projektu Ustawy o rzecznictwie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznymArtur Zalewski, adwokat. Pytania – odpowiedzi.

Przerwa (11:20 – 11:30)

Część druga (11:30 – 12:30)

Panel dyskusyjny: instytucja Rzecznika Praw Społecznych w kontekście obecnej polityki społecznej.

Moderator Ryszard Szarfenberg
Paneliści: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marek Rymsza, doradca prezydenta RP, Adriana Porowska, Prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

Zamknięcie konferencji : Ryszard Szarfenberg, Franciszek Kiełbasa, uczestnicy projektu.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020