rAzem posTawmy na goDność – ATD Czwarty Śwat

Zapraszamy do udziału w konkursie stowarzyszenia ATD Czwarty Świat: 

“Wspólne budowanie przyszłości: Położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”.

Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych klas 1-8. Polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej formie. Praca musi być wykonana w grupie od 2 do max. 30 osób.

W naszym konkursie każdy jest wygranym, dlatego pragniemy zorganizować wystawę wszystkich prac i wyróżnić wszystkich uczestników za ich wkład włożony w projekt.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Stwórzcie pracę plastyczną

Wyślijcie ją do nas

Weźcie udział w wystawie

Koszyk na zakupy