Regulamin opisuje w jaki sposób i na jakich zasadach możesz przekazać Stowarzyszeniu ATD Czwarty Świat darowiznę w formie elektronicznej, jak również zasady związane z przekazywaniem darowizn tradycyjnym przelewem bankowym.

I Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają

1)      „Usługodawca” – ATD Czwarty Świat, KRS: 0000237930 – ul. Grenadierów 34/U1, 04-073 Warszawa

2)     „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

3)     „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;

4)     „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

5)     „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

II. Darowizny jednorazowe

  1. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi stowarzyszenia ATD Czwarty Świat
  2. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
  • przelewem on-line za pośrednictwem serwisu pośrednictwa finansowego PayU, poprzez wybór jednej z form płatności udostępnionych przez Operatora płatności. Możesz wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez Ciebie kwotę.
  • przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy ATD Czwarty Świat nr 38 1160 2202 0000 0000 7346 9569 (Bank Millenium).  W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe”

III. Darowizny cykliczne

2) Możesz zdecydować się na regularne wsparcie naszych działań (zwanej dalej: „Subskrypcją”).

a.        w celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia;

b.        Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej;

c.        decydując się na Subskrypcję wyrażasz zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny;

d.        rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Użytkownika strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane Użytkownikowi za pomocą wiadomości email;

e.        dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres otrzymasz w wiadomości email po rozpoczęciu Subskrypcji;

f.         nie przechowujemy danych Twojej karty kredytowej lub debetowej; dane te przechowuje operator płatności;

g.        operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora, za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Usługodawcy;

h.        po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Stowarzyszenie otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji;

i.        kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni;

j.        możesz w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem ATD Czwarty Świat, KRS: 0000237930 – ul. Grenadierów 34/U1 04-073 Warszawa, e-mail: polska@atd-fourthworld.org lub wysyłając maila na info@wplacam.org.pl.

IV. Dane osobowe

  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
  2. Wpłacając darowiznę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizny.
  3. Gromadzimy następujące dane:
  • w przypadku przelewu on-line, przekazane przez zewnętrzny system płatności: imię i nazwisko, e-mail, dane adresowe (jeśli je podałeś), kwota przelewu;
  • w przypadku przelewu na rachunek bankowy: przekazane nam przez bank imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres.

4. Dane przetwarzamy w celu nawiązania z darczyńcą kontaktu i złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, możesz wyrazić swój sprzeciw w tytule przelewu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres polska@atd-fourthworld.org. Możesz napisać np. „Nie wysyłajcie mi podziękowań za wsparcie”.

5. Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy darowiznę.

6. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.