Spotkanie Warsztatów “Wrzesiński”: Prawa człowieka skrajnie ubogiego – relacja

Temat kolejnych warsztatów Wrzesińskiego brzmiał „Prawa człowieka skrajnie ubogiego”. Uczestnicy warsztatów przy omawianiu wybranego tematu odwoływują się do słów ojca Wrzesińskiego. Podczas tego spotkania omawiano prawa ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie na podstawie tekstów ojca Józefa zawartych w dwóch książkach: Alwine de Vos van Steenwijk „O. Józef Wrzesiński. ATD Czwarty Świat”, będącej biografią założyciela Ruchu ATD oraz „Ujrzyjmy słońce. Pisma i słowa” zawierającą pisma ojca Wrzesińskiego. „Byłem raczej gwałtownym młodym człowiekiem, a teraz jestem człowiekiem pojednania. Nie miałem wyboru. Najbiedniejsi są przesyceni gwałtem, marzą o pokoju. Wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, że jedyną ich bronią jest cierpienie”. Ten tekst pochodził ze wspomnianej biografii i był pierwszym z kilku cytatów zaprezentowanych na warsztatach. Opisuje doświadczenia młodego Józefa Wrzesińskiego, ale również mogłoby ukazywać odczucia innych osób w podobnej sytuacji. Mimo upływu czasu, kiedy już został księdzem i założył Ruch ATD mierzył się z tym, co w latach młodości: z niezmienną biedą towarzyszącą ludzkości. Była to nędza innych osób, z którymi się spotykał, rozmawiał i ich słuchał. Do tego odnosi się kolejny cytat: „Istotnie, Ojciec Józef wprowadza ze sobą wszędzie mężczyzn, kobiety i dzieci, ludzi pogardzanych z powodu nędzy. Nie chce, by zaistniała jakakolwiek wątpliwość, co do tego kim są ci, których reprezentuje. Wtedy to wolontariusze i przyjaciele przygotowują spotkanie oficjalne, on sam dba o to, by najubożsi byli obecni osobiście lub przez udział w opracowywaniu dokumentów”. W ten sposób ojciec Wrzesiński dopuszczał do głosu osoby, którym zawsze odmawiano do niego prawa lub oni sami o niego nie prosili.

WP_20171206_17_31_08_Pro

Prócz cytowania tekstów ojca Józefa, osoby biorące w grudniowym warsztacie dzieliły się swoimi doświadczeniem i także spostrzeżeniami z życia codziennego w ramach tematu ostatnich warsztatów. Była dyskusja o tym, jaką formę ma przybrać pomoc osobą ubogim, jak pojmuje się ich prawa. Z tej całej dyskusji wyłania się obraz niewystarczającej pomocy ludziom skrajnie ubogim, a w walce o poszanowanie ich praw jest jeszcze dużo do zrobienia. Ojciec Józef pisał też tak: „Nędza jest krzyczącą niesprawiedliwością i pogwałceniem praw ludzkich, ponieważ dotyka ona człowieka naruszając nie jedno z wielu, ale całość jego praw. Dla kogoś, kto jest analfabetą, kto nie ma wykształcenia, a ponadto pozbawiony jest dostępu do informacji, do środków przekazu i oparcia w organizacjach wspólnotowych i samorządowych, wolność polityczna we współczesnym świecie pozostaje martwą literą. Tak samo jak martwą literą pozostaje wolność polityczna dla człowieka cierpiącego głód lub przytłoczonego nędzą i zadanego całkowicie na pomoc społeczną.”

WP_20171206_17_51_20_Pro

Warsztaty Wrzesińskiego na temat „Prawa człowieka skrajnie ubogiego” będą miały swoją kontynuację na kolejnym spotkaniu w dniu 12 lutego, na którym dr Adam Ploszka przybliży nam współczesną perspektywę praw ludzi żyjących w ubóstwie.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.