Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat poszukuje pracownika/pracowniczki – od listopada

O Ruchu ATD Czwarty Świat

ATD Czwarty Świat to międzynarodowy ruch, zrzeszający ludzi różnych środowisk, narodowości i przekonań, którzy wspólnie walczą z nędzą i wykluczeniem społecznym. Obecny w 30 krajach na całym świecie; w dowód uznania dla jego kompetencji, przyznano mu status konsultacyjny przy UNICEF, UNESCO, ONZ i Radzie Europy. W Polsce ATD działa od 1998 roku, kiedy to wolontariusze zaczęli spotykać się z bezdomnymi na kieleckim dworcu PKP. Obecnie organizacja współpracuje m.in. z MPiPS, RPD, RPO, jednostkami administracji terenowej, a także partnerskimi organizacjami pozarządowymi.

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmiku prezentującego w skrócie, czym jest Ruch ATD Czwarty Świat (w języku angielskim).

O pracy w Stowarzyszeniu ATD Czwarty Świat

Obecnie Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat w Polsce, które jest częścią Ruchu, poszukuje osób do pracy. Praca ta jest dla idealistów, którzy chcą zmieniać świat, otaczającą nas rzeczywistość oraz sprzeciwiać się swoimi działaniami i postawą gwałtowi na ludzkości, jakim jest skrajne ubóstwo. Jest to dla nich okazja, żeby mogli to robić w ramach swojej pracy i otrzymywać za to wynagrodzenie. Jest to praca dla ludzi, którzy chcą by ich działania miały sens. Ponadto, w Stowarzyszeniu obowiązuje demokratyczny i niehierarchiczny model zarządzania.

Oferujemy

Oferujemy umowę o pracę na pełny etat. Praca rozpoczynałaby się najwcześniej od listopada. Nowa osoba w ekipie odkrywa Ruch i działania ATD w danym kraju przez pierwszy rok, a potem obie strony decydują o kontynuacji. Pierwsza umowa jest na okres próbny 3 miesiące, druga na czas określony na 9 miesięcy.

Wynagrodzenie: przez pierwszy rok pracy to 1850 zł netto miesięcznie, dla osób pracujących więcej niż jeden rok aktualna stawka to 2580 zł netto miesięcznie (dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy, wykonywanych zadań czy umiejętności). Dodatkowo opłacamy kartę miejską ZTM, przewidziane są też dodatki na dzieci. W planach jest też wprowadzenie prywatnej opieki medycznej.

Od kandydatów oczekujemy:

– umiejętności komunikowania się,

– umiejętności pracy w zespole,

– dobrej organizacji pracy,

– obsługi MS Office

– umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji,

– cierpliwości,

– otwartości, akceptacji różnorodności,

Mile widziana znajomość języków obcych.

Zakres obowiązków:

– codzienne zadania związane z danym działaniem: współpraca z osobami odpowiedzialnymi za działanie, kontakty z osobami związanymi z działaniem, organizacja czasu i pracy, sprawy administracyjne związane z działaniem,

– branie udziału w życiu ekipy: spotkania ekipy, pisanie raportów,

– branie udziału w terenowych działaniach ATD w ramach poznawania Ruchu,

– branie udziału w spotkaniach międzynarodowych.

Jeszcze trochę o pracy w Stowarzyszeniu

Pracownicy Stowarzyszenia, zwani językiem Ruchu stałymi wolontariuszami (ang. permanent volunteers), tworzą na świecie wspólnotę łączącą różnorodność kultur, przekonań oraz doświadczeń i gromadzącą osoby o różnym pochodzeniu społecznym i geograficznym.

Tym, co ich jednoczy, jest głębokie przekonanie, że razem mogą przyczynić się do budowania świata bardziej sprawiedliwego – świata uznającego i broniącego godność każdego człowieka.

Osoby te podejmują starania, aby odpowiadać na potrzeby Ruchu na świecie. Dzielą się swoimi kompetencjami, talentami i wiedzą, będąc jednocześnie otwartymi na wiedzę i doświadczenie osób żyjących w skrajnej biedzie, chcąc uczyć się od nich, czym jest ubóstwo i jak z nim walczyć.

Życie w tym duchu daje możliwość tworzenia wraz z innymi stylu życia, który przeciwstawia się nierównościom.

Praca w Stowarzyszeniu ATD wymaga elastyczności i gotowości pracy w niektóre wieczory i weekendy. Oczywiście, z umiarem – ważne jest, żeby pracownicy mieli też czas na odpoczynek. Z drugiej strony, praca daje dużo elastyczności jeśli chodzi o organizację swojego czasu pracy.

Inne korzyści z pracy w Stowarzyszeniu ATD Czwarty Świat: krajowe i zagraniczne podróże służbowe, praca w międzynarodowym środowisku, możliwość dokształcania się w różnych dziedzinach.

Praca w ramach Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat jest różnorodna i w dużej mierze zależy od danego projektu, za którym jest się współodpowiedzialnym. Działania są adresowane głównie do osób doświadczających ubóstwa. W ramach działań, konkretne zadania mogą różnić się charakterem: w większości zadań jest to praca z ludźmi, ale też może to być praca administracyjna, organizacja spotkań i warsztatów, współpraca w ramach ekipy czy na poziomie międzynarodowym. Szerzej o działaniach można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.atd.org.pl w dziale „projekty”.

Odpowiedź

Jako odpowiedź na to ogłoszenie, prosimy przesłać zgłoszenie na adres:

polska@atd-fourthworld.org o tytule „praca”.

Prosimy również o dołączenie krótkiego (maksymalnie 1 strona A4) listu motywacyjnego , w którym zawarta będzie odpowiedź na pytanie: „Co mnie motywuje do walki z ubóstwem?”.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.