ATD Czwarty Świat – nazwa z długą historią

Czasem słyszy się o trzecim lub pierwszym świecie – ale czym jest czwarty świat? Józef Wrzesiński, założyciel ATD Czwarty Świat, chciał, aby używając wyrażenia „czwarty świat” ludzie żyjący w skrajnej nędzy i solidarni z nimi mogliby z dumą opisać siebie. Używał go w odniesieniu do ludzi zarówno z krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, którzy są zepchnięci na margines i traktow ...