Seminarium “W kierunku zrównoważonego rozwoju, który nie pozostawia nikogo w tyle” zgromadzi przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problemem biedy i walki o społeczne prawa człowieka oraz ludzi, którzy z uwagi na swoje doświadczenia życiowe stanowią źródło wiedzy na temat dostępu i funkcjonowania tych praw (80 ludzi z Belgii, Francji, Polski, Hiszpanii i kilku innych krajów Południowej półkuli) oraz około 20 polityków i urzędników europejskich.

Celem seminarium jest wspólna ocena wpływu polityk rozwojowych na życie ludzi. W szczególności ma na celu stworzenie dialogu pomiędzy uczestnikami celem rozwinięcia propozycji względem projektowanych w przyszłości programów rozwojowych w oparciu o wnioski z funkcjonowania obecnych mechanizmów w postaci Milenijnych Celów Rozwojowych dla których rok 2015 będzie rokiem ewaluacji.

Seminarium jest organizowane przez Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat przy wsparciu Komitetu Regionów.

Film przygotowany przez delegację z Polski: