Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat

W dniu 29.03.2019, w Warszawie odbyło się, jak co roku, Walne Zebranie członków Stowarzyszenia oraz Przyjaciół ATD Czwarty Świat. W tym roku, po raz pierwszy na Walnym Zgromadzeniu byli obecni członkowie Stowarzyszenia i nasi Przyjaciele z Kielc.

Na spotkanie przybyły ogółem 22 osoby, w tym 13 członków Stowarzyszenia ( z całej jego liczby: 48).

Stowarzyszenie otworzył Ryszard Szarfenberg, Przewodniczący, który powitał zebranych, a następnie przeprowadził dwa głosowania nad: przyjęciem porządku obrad oraz protokołu Walnego Zgromadzenia za rok 2018.

Po tych ważnych formalnych działaniach, członkowie Ekipy ATD Czwarty Świat przedstawili wszystkim przybyłym na zebranie sprawozdanie z aktywności, których w roku 2018 podjęła się Ekipa ATD Polska wraz z Wolontariuszami i Przyjaciółmi Ruchu. Było o czym mówić!

Wspomniano o nowych projektach, takich jak: regularne wydawanie newslettera, spotkania integracyjne, zmiany na stronie internetowej i profilu na Facebooku. Mówiliśmy również o kontynuowanych działaniach, tj.: Warsztatach Wrzesińskiego, Naszych Głosach, projektach w ramach grupy młodzieżowej Djynamo: nagranie teledysku, tworzenie gry, spektakl „Bohater” i wiele innych. Ważnym wydarzeniem były także obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17.10), w tym wystawienie w spektaklu „Zaczarowany imbryk”.

Ze sprawozdaniem możecie zapoznać się na naszej stronie w zakładce “Stowarzyszenie”.

Po tych bardzo optymistycznych i ciekawych informacjach o twórczych działaniach Ruchu, zgromadzeni dowiedzieli się o aktualnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia, o jego wydatkach i wpływach za rok 2018. Podjęto uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok i udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Podczas spotkania miało miejsce wiele merytorycznych, ale też burzliwych dyskusji na forum przybyłych osób, na temat kierunku działania oraz programu pracy Stowarzyszenia i Grupy ATD w Polsce na rok 2019. Całemu spotkaniu towarzyszyła życzliwa i konstruktywna atmosfera.

DSCF9202 (2)

Możliwość komentowania została wyłączona.