Młodzi ludzie apelują do Europy!

19 października 2010 – Delegacja młodych Europejczyków spotykała się z Ban Ki-moonem

We wtorek 19 października, na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, delegacja młodych Europejczyków związanych z projektem Pokolenie 2010 Ruchu ATD Czwarty Świat spotkała się z Ban Ki-moonem, sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach uroczystej sesji Parlamentu Europejskiego poświęconej problemowi ubóstwa w Europie i na świecie, dwa dni po 17 października – Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem.

Pokolenie 2010

Młodym ludziom towarzyszył Iňigo Mendes de Vigo, przewodniczący intergrupy parlamentarnej „Skrajne ubóstwo a prawa człowieka”, w której zasiadają także polscy parlamentarzyści (m.in. Róża Thun).

Delegacja złożyła na ręce sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona oraz przewodniczącego PE Jerzego Buzka „przesłanie młodych Europejczyków”, którego zostało odczytane w Warszawie, Kielcach, Brukseli, Paryżu i w wielu innych miastach w dniu 17 października.

“Ciężko nam zrozumieć ten świat, ale chcemy znaleźć w nim swoje miejsce.”

W ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, w tę niedzielę, 17 października, delegacja 100 młodych Europejczyków z różnych krajów wygłosiła “Apel skierowany do władz europejskich i do każdego z nas”.

Relacja z 17 października 2010

Wydarzenie miało miejsce przed Parlamentem Europejskim, przed symboliczną płytą upamiętniającą ofiary ubóstwa.

Zaproszenie

Przesłanie Pokolenie 2010

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *