17 października 2016: Od poniżenia i wykluczenia do uczestnictwa: skończyć z ubóstwem we wszelkich formach

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem odbywają się pod hasłem: “Od poniżenia i wykluczenia do uczestnictwa: skończyć z ubóstwem we wszelkich formach”. Dlaczego wybrano akurat taki temat i co on oznacza? Zachęcamy do lektury wprowadzenia przygotowanego przez Międzynarodowy Komitet ds. 17 Października.

Związek z Celem Zrównoważonego Rozwoju

Tegoroczny temat, który został wybrany na drodze konsultacji z aktywistami, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, kieruje naszą uwagę na to, jak ważne jest uznać i przeciwdziałać upokorzeniu i wykluczeniu, którego doświadczają osoby żyjące w ubóstwie.

Jest to bezpośrednie nawiązanie do przyjętego  przez Narody Zjednoczone Celu Zrównoważonego Rozwoju „Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie”, który wskazuje, że ubóstwo nie jest spowodowane przez pojedynczy  czynnik, a jest konsekwencją wielu różnych procesów, które mają wpływ na życie osób żyjących w ubóstwie. Oznacza to, że powinniśmy przestać patrzeć na ubóstwo tylko przez pryzmat braku dochodów, czy też środków potrzebnych do materialnego i fizycznego przetrwania, takich jak pożywienie, mieszkanie, ziemia, a dostrzec jego wielowymiarowy charakter.

Przezwyciężyć stan upokorzenia

Upokorzenie jest dla osób doświadczających bezdomności i ubóstwa stanem ciągłym, a zarazem doświadczeniem natury intrapersonalnej. Podczas gdy wstyd jest wywołany przez osobiste poczucie porażki, to poczucie upokorzenia zwykle obejmuje przekonanie, że jesteśmy traktowani w sposób, na jaki nie zasługujemy. Upokorzenie jest związane z poczuciem naruszenia godności i/lub poczuciem bycia na słabszej pozycji w relacji, w której jedna strona ma większą władzę. Kiedy ludzie żyjący w ubóstwie dostrzegają, że są traktowani w sposób poniżający, ma to negatywny wpływ na ich poczucie wartości i dumy.

Bardzo często upokarzające doświadczenia wiążą się z przemocą słowną i fizyczną. W stronę osób doświadczających ubóstwa padają spojrzenia pełne oceny, które pogłębiają poczucie upokorzenia. Osoby doświadczające ubóstwa są też narażone na pośmiewisko. Czują się upokorzone, gdyż są zmuszone „żebrać” o pomoc albo też znosić niegrzeczne, poniżające czy też pełne wyższości zachowanie pracowników instytucji pomocy społecznej.

Kiedy ludzie mówią o swoich doświadczeniach związanych z życiem w ubóstwie, to widoczne są ważne psychologiczne aspekty ubóstwa. Są oni boleśnie świadomi swojej niemocy i zależności, które mogą prowadzić do ich wykorzystania, dyskryminacji i wykluczenia. Ubóstwo sprawia, że stają się podatni na podeptanie ich godności, nieuprzejmość, upokorzenie i nieludzkie traktowanie przez osoby pracujące w instytucjach i organizacjach pomocowych. Cierpią także z powodu niemożności pełnego uczestnictwa w życiu społeczności i załamania się więzi społecznych.

Wielowymiarowość ubóstwa

Dlatego też, aby w pełni zrozumieć wielowymiarowość ubóstwa, decydenci powinni zwracać uwagę na niematerialny wymiar ubóstwa, taki jak wstyd, upokorzenie i wykluczenie, które w istotny sposób wpływają na godność ludzi. Lepszej jakości dane, w tym bardziej precyzyjne wskaźniki, pozwolą zmierzyć i zrozumieć ubóstwo, a także wypracować skuteczne strategie i polityki, dzięki którym można będzie przezwyciężyć ubóstwo we wszystkich jego postaciach.

17 października jako akt solidarności

Każdego 17 października gromadzimy się, aby okazać solidarność łączącą ludzi żyjących w ubóstwie oraz ludzi ze wszystkich środowisk, a także nasze osobiste i kolektywne zaangażowanie na rzecz pokonania skrajnego ubóstwa i naruszeń praw człowieka. Bardzo ważnym rodzajem zaangażowania jest poszanowanie godności osób żyjących w ubóstwie i walka w celu wyeliminowania dyskryminacji, upokorzenia i wykluczenia społecznego.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem obchodzony jest od roku 1987, a w 1992 roku został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest promowanie dialogu i zrozumienia między osobami doświadczającymi ubóstwa a ich społecznościami, a także całym społeczeństwem. Dzień ten stanowi okazję do uznania wysiłków podejmowanych przez ludzi żyjących w ubóstwie i szansę na to, żeby wypowiedzieli swoje niepokoje i spostrzeżenia, a także ukazanie ich wiodącej roli w walce z ubóstwem (Raport Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, A/61/308, ustęp 58)

Więcej informacji na temat wydarzeń związanych z 17 październikiem na całym świecie można znaleźć na stronie: www.overcomingpoverty.org

Pełna wersja powyższego artykułu  w języku angielskim dostępna jest tu.

 

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *