Świadectwo Artura

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy naszego przyjaciela, Artura Dmocha. Artur był osobą bardzo silnie związaną zRuchem ATD w Polsce od wielu lat. Wniósł w życie Ruchu wiele żywiołowości, nadawał rytm niektórym działaniom. Pamiętamy go jak stanowczo nalegał na spotkania z najwyższymi urzędnikami, aby konfr ...