P_20190510_095313

Jak mierzyć wielowymiarowe ubóstwo?

W 2016 r. Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim zainicjował badania, aby pogłębić zrozumienie wielowymiarowego ubóstwa na świecie. Do celów badania należało wypracowanie bardziej precyzyjnego pomiaru ubóstwa, odnalezienie zależności pomiędzy różnymi wymiarami ubóstwa oraz, w perspektywie długofalowej, przyczynienia się do prowadzenia polityki na poziomach kraj ...

Prawa kobiet najuboższych

Draw My Life. Mary Rabagliati.   Draw My Life – Mary Rabagliati – wideo nr 6 – w klipie pojawia się narrator oraz Mary wypowiadająca się w pierwszej osobie. – Meksyk – Kopenhaga – Nairobi   „Postaraj się, aby prawa kobiet nie były traktowane jako normy, z których będzie się rozliczać kobiety żyjące w ubóstwie”   Jest to szóste z kolei wideo przedstawiające życie Mary Rabagliat ...

Pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny ONZ, 23-24 maja 2016, Stambuł

Właśnie rozpoczyna się pierwszy Światowy Szczyt Humanitarny, na którym spotkają się głowy państw i rządów oraz liderzy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, społeczności dotkniętych skutkami kryzysu, aby dyskutować o powstaniu nowych partnerstw i inicjatyw, które przyczynią się do znacznego polepszenia sytuacji milionów ludzi na świecie, wypełniając w ten sposób postanowien ...

5 postulatów ATD na szczyt klimatyczny COP 21

ONZ, rządy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i regionalne instytucje publiczne przygotowywały się do konferencji klimatycznej COP21 od kilku miesięcy. Spotkanie ponad 150 szefów państw i rządów odbędzie się w Paryżu od 30 listopada do 11 grudnia 2015 r. i ma na celu osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które utrzyma wzrost globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 ...

plakat 17 X (2015)

17 października 2015 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem: Działaj tam, gdzie jesteś

Za kilka dni – 17 października- będziemy obchodzić ustanowiony w 1992 r. przez ONZ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.Pierwowzorem tej inicjatywy był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy zainicjowany w 1987 r. przez Ruch ATD Czwarty Świat. Dzień ten w sposób szczególny zwraca uwagę na sytuację osób ubogich i konieczność uznania walki z ubóstwem za priorytet w budowaniu zrównoważonej przyszłości ...

Nowelizacja ustawy o pomocy o pomocy społecznej

W dniach 7-9 lipca  Sejm uchwalił nowelizację ustawę o pomocy społecznej. Poniżej przegląd ważniejszych zapisów nowelizacji. Zapisy dotyczące placówek dla osób bezdomnych Ta grupa zapisów była aktywnie monitorowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz bezdomności, która zorganizowała maraton pisania listów do posłów z apelem o rewizję budzących niepokój zapisów. Jedna z kontrowersyjnych p ...

00000

Geneviève de Gaulle Anthonioz, życie w walce o godność

Dawna uczestniczka Ruchu Oporu i więzień obozu koncentracyjnego, ta, która przewodniczyła Ruchowi ATD Czwarty Świat przez 34 lata jest jedną z czterech osób wchodzących do Panteonu 27 maja. Zwrot ku kobiecie wyjątkowej, dla której nie istniało « niemożliwe ». «Ja, bohaterka ? Z pewnością nie. Bohaterzy i bohaterki są ludźmi wyjątkowymi, ja należę do tych, których się nazywa ludźmi ...