Co młodzi ludzie myślą o zaangażowaniu społecznym? Weź udział w konsultacjach!

Dialog usystematyzowany (ang. ,,structured dialogue”), to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej.

Dialog jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej. Angażuje nie tylko młodzież i organizacji młodzieżowe, ale także kraje obejmujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady młodzieży (w Polsce: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych – PROM) oraz narodowe agencje programu „Młodzież w działaniu”.

Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartości ,,szanowania ich (młodych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”. Czyli, że decyzje dotyczące młodych powinny zapadać zgodnie z zasadą ,,nic o nas bez nas”.

Weź udział w konsultacjach i zorganizuj je w swojej organizacji, szkole czy na uczelni

Przez najbliższy miesiąc chcemy dowiedzieć się co młodzi ludzie w Polsce myślą o zaangażowaniu społecznym, jakie mają pomysły na zwiększenie udziału obywatelu w wyborach, co myślą o pomyśle obniżenia wieku wyborczego do 16 lat i jak widzą przyszłość programów UE dla młodzieży.

Aby wziąć udział w konsultacjach poświęć kilka minut na wypełnienie ankiety:

Ankieta: Wspieranie kreatywności i innowacyjności w organizacjach młodzieżowych

Ankieta: Wzrost udziału młodych ludzi w wyborach

ATD zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konsultacjach, które mogą wpływać na to co się dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Przez najbliższy miesiąc chcemy wiedzieć co myślicie o zaangażowaniu społecznym, jakie macie pomysły na zwiększenie udziału obywatelu w wyborach, co myślicie o pomyśle obniżenia wieku wyborczego do 16 lat i jak widzicie przyszłość programów UE dla młodzieży.

Ważne jest, by każdy młody człowiek miał realne prawo wypowiedzi i aktywnego udziału w konsultacjach. Będziemy to wspierać wychodząc młodym naprzeciw!

Materiał ze strony www.mlodziez.org.pl

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *