Cykl warsztatów „Wrzesiński” 2013 – kolejne spotkanie: 18 czerwca 2013.

Warsztaty „Wrzesiński” 

Działanie i myśl Józefa Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?

Od lipca 2008 Ruch ATD Czwarty Świat wraz z Laboratorium Więź  koordynuje warsztaty „Wrzesiński”.

Osoby zainteresowane wybierają fragment myśli i słów Ojca Józefa Wrzesińskiego, który ich zdaniem mógłby być przedmiotem dyskusji podczas spotkania.

Wybór takiego fragmentu jest podyktowany różnymi względami:

- fundamentalna myśl Ojca Wrzesińskiego, którą warto podkreślić i wzbudzić komentarze,
- sformułowanie trudne do zrozumienia i do przyjęcia. Co właściwie chce nam powiedzieć Ojciec Józef?,
- kwestia, w której istnieją odmienne zdania,
- refleksja, która wydaje się wyjątkowo trafna, bądź nieprzystosowana do polskich warunków, bądź trudna do przyjęcia w polskim kontekście.

Zapraszamy!

Kolejne spotkanie: wtorek 18 czerwca 2013 – od godz. 16.00 do 18.00 w lokalu redakcji Więzi, w Warszawie, ul. Trębacka 3 (wejście od strony placu Piłsudskiego).

Spotkanie 18 czerwca jak zwykle rozpoczniemy od podzielenia się ze sobą informacjami i refleksjami o wydarzeniach, publikacjach, artykułach z ubiegłych miesięcy, związanych z tematem dyskusji.

Następnie chcielibyśmy rozpocząć cykl spotkań dotyczących problemu obywatelstwa i tego, co to znaczy “być obywatelem” na tle problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Chcielibyśmy również zastanowić się wspólnie, jak kontynuować nasze rozmowy o obywatelstwie, jakie tematy poruszyć na następnych spotkaniach i jakich gości zaprosić.

Kontakt: polska@atd-fourthworld.org

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *