Publikacja “Idea  rzecznika praw społecznych” Idea rzecznika praw społecznych wypracowana przez ATD Czwarty Świat (pobierz)

Raport z międzynarodowego badania partycypacyjnego ATD Czwarty Świat i Uniwersytetu Oksfordzkiego “Ukryte wymiary ubóstwa” (pobierz)

Revue Quart Monde: Co rozbudza nasze zaangażowanie? nr 244, grudzień 2017 (kwartalnik) Tłumaczenie polskie (pobierz)

Książeczka przyjaźni : Przyjaciółka Ruchu Olga razem z wolontariuszami napisała mini-książeczkę o tym, jak powstaje przyjaźń. Historia opisuje prawdziwe wydarzenia z przeszłości. Ilustracje Łukasza przybliżają bohaterów i pobudzają wyobraźnię. Historia Olgi (pobierz)

Podręcznik EAPN przedstawiający teoretyczne i praktyczne aspekty podejścia do przeciwdziałania ubóstwu opartego na prawach człowieka EAPN-2018-Podrecznik-ubostwo-prawa-czlowieka

Global Coalition to End Child Poverty – Briefing Paper Child Sensitive Social Protection

Development Education in Theory and Practice_UNIDEV_2016

Making Human Rights Work for People living in extreme Poverty_ATD Fourth World and Franciscans International_2015

Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach 2014-2016_EAPN Polska

RAPORT_Diagnoza_potrzeb_rodzin_Praga_Poludnie_2017

Edukacja Antydyskryminacyjna Tu_Edukacja globalna Teraz_Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej_2017