Donald Lee nowym prezesem Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat

Z przyjemnością informujemy, że podczas ostatniego walnego zgromadzenia Donald Lee został mianowany prezesem zarządu Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Jak wiecie, mieliśmy prawdziwe szczęście, że pan Cassam Uteem był prezesem ATD przez ostatnie pięć lat. Wniósł on bardzo wiele do ATD i rodzin żyjących w ubóstwie na całym świecie: lojalność wobec ludzi żyjących w najgłębszej biedzie; ogromną umiejętność nawiązywania kontaktu z bardzo różnymi osobami: członkami naszego Ruchu jak i znanymi postaciami, otwierał drzwi do spotkań z ludźmi i instytucjami międzynarodowymi wysokiego szczebla. W styczniu zeszłego roku Cassam Uteem poprosił o zwolnienie go z urzędu prezesa i od tamtej pory rozpoczęliśmy refleksję nad jego następcą. Jednocześnie zgodził się zostać honorowym prezesem ATD, co jest dla nas powodem do wielkiej radości. W imieniu wszystkich członków Ruchu, podziękowaliśmy mu z głębi serca za jego zaangażowanie w sprawy ATD Czwarty Świat i wszystkich rodzin, które cierpią z powodu przemocy związanej z ubóstwem.

Photo : Donald Lee and Cassam Uteem © ATD Fourth World

Od stycznia nasz zespół prowadził szerokie konsultacje i na corocznym międzynarodowym spotkaniu w tym roku zaproponowaliśmy, aby Donald Lee został członkiem zarządu, a następnie wybrany na przewodniczącego tego organu.

Donald Lee jest ekonomistą. Przez wiele lat pracował w ONZ, najpierw w Bangkoku, następnie w Nowym Jorku w Wydziale ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz w Departamencie Spraw Gospodarczych i Społecznych. Od początku pomagał naszemu nowojorskiemu zespołowi promować 17 października w ONZ. Stał się niezawodnym i wiernym przyjacielem. Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych był kluczową osobą pracującą nad raportem z oceny i zaleceń Sekretarza Generalnego ONZ na temat wpływu Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w 2006 roku. A gdy tylko w 2008 utworzono Międzynarodowy Komitet 17 października, został jego członkiem.

Każdego roku Donald Lee odgrywał kluczową rolę w negocjacjach z różnymi agencjami ONZ na temat Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Wspierał również nowojorski zespół w organizowaniu 17 października wraz z przedstawicielami państw członkowskich oraz reprezentantami Organizacji Narodów Zjednoczonych w jej siedzibie. Przez lata obchody 17 października były okazją do doświadczenia, jak prawdziwy może być dialog między ludźmi na co dzień walczącymi z ubóstwem a międzynarodowymi dyplomatami zajmującymi się negocjacjami w sprawie najważniejszych umów międzynarodowych.

Donald Lee będzie mógł odegrać ważną rolę w reprezentowaniu ATD Czwarty Świat w ONZ i zająć stanowisko w istotnych kwestiach, takich jak uznanie inteligencji rodzin żyjących w ubóstwie i ich zdolności do pomocy w opracowywaniu polityki walki z ubóstwem.

Podejmuje on prezydencję w trudnym okresie dla całego świata. Na wyspie Mauritius rodziny, które przez lata mieszkały w bardzo trudnych warunkach na ziemi należącej do państwa, zostały przymusowo wysiedlone w samym środku zamknięcia miasta. Zostały wyrzucone z domów, a ich nieliczne mienie zostało zniszczone. Cassam Uteem z odwagą wystąpił publicznie, aby wspólnie z innymi potępić tę nieludzką sytuację. W Ameryce Łacińskiej i USA pandemia narasta. W innych częściach świata, na przykład na Filipinach i Madagaskarze, nie wiadomo, kiedy ludzie będą mogli wyjść z „zamknięcia”. W Manili rodziny obawiają się „zamknięcia na weekend”, co oznacza, że nie mogą opuścić swoich domów, a policja jest surowa wobec tego zakazu. Takie działania, a widzimy je w kilku krajach Ameryki Łacińskiej, są szczególnie dotkliwe dla rodzin żyjących w ubóstwie, które muszą codziennie zarabiać pieniądze na zakup jedzenia. W czasie pandemii sprzedawcy uliczni i ludzie, którzy zbierają rzeczy na recykling, są szczególnie narażeni, ponieważ ich zwykła działalność jest znacznie ograniczona. W Afryce, podobnie jak w innych krajach, ludzie nadal pozostają w pogotowiu, aby nikt nie został zapomniany podczas tego bezprecedensowego kryzysu. Nasi przyjaciele w Demokratycznej Republice Konga, Libanie czy na Haiti przypominają nam o trwającym cierpieniu, które uderza w członków naszego Ruchu, niezależnie od tego, czy jest to powódź powodująca ofiary śmiertelne, kryzys gospodarczy i polityczny, czy też przemoc, która ogarnia całe dzielnice.

We wcześniejszej korespondencji wspominaliśmy o tym, jak staramy się budować solidarność, dzielić się środkami, którymi dysponuje ATD oraz prosić przyjaciół o jeszcze liczniejsze gesty wsparcia i solidarności, które już są okazywane. Uważamy, że pilną sprawą jest uznanie, że każda osoba i rodzina powinny otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy nie ma żadnych dochodów i możliwości zarobienia na życie; oraz że każda osoba i rodzina powinny mieć dostęp do opieki zdrowotnej i leków. Czy walka o powszechne prawo do bezpieczeństwa socjalnego, z uwzględnieniem najbiedniejszych jako grupy priorytetowej, wzmacniające solidarność już praktykowaną przez tych, którzy dysponują najmniejszymi środkami, nie powinna stać się walką na skalę masową?

Chcielibyśmy podziękować Donaldowi Lee za jego zaufanie. I jesteśmy przekonani, że pomoże on innym usłyszeć głosy tych, którzy mają tak wiele do powiedzenia, aby nasz świat mógł podjąć się głębokiej, potrzebnej transformacji.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.